Agenda d.o.o. - vaš odprtokodni partner

Pomagamo in omogočamo podjetjem, da uporabijo informatiko kot sredstvo za povečanje svoje učinkovitosti in konkurenčnosti. Pri tem nas vodijo in usmerjajo poslovne potrebe podjetja in enostavno delo uporabnikov.

Uporabnikom omogočamo:

 • povečanje konkurenčnosti in uspešnosti podjetja s pomočjo informacijske podpore
 • rešitve brez licenčnih stroškov
 • veliko svobodo pri nadgradnjah in izbiri posameznih rešitev
 • popolno storitev, od programske opreme do storitev vzdrževanja in svetovanja


Kontakti

Vsak naslov se v okviru podjetja pošilja na več ustreznih naslovov, tako da bo vaše sporočilo ali vprašanje vedno dobil nekdo, ki vam bo znal natančno in hitro odgovoriti ali ukrepati.

Splošne informacije

info@agenda.si

Prodaja in svetovanje

prodaja@agenda.si

Podpora (samo za naročnike)

podpora@agenda.si

Mojster za splet

webmaster@agenda.si

Zaposlitve

zaposlitve@agenda.si

Postati ključno središče odprte in svobodne informacijske družbe.

V informacijsko družbo prihodnosti se podajamo z mislijo na uporabnika, z željo po ustvarjanju svobode in udobja ter pravice do oblikovanja kreativnega, zračnega in svetlega delovnega ter življenjskega prostora. Kot učinkovita skupina strokovnjakov iz različnih področij soustvarjamo tehnološko prihodnost, ki ceni svobodo, kreativnost, inovativnost ter iskrenost. Verjamemo v informacijsko družbo, ki pomeni priložnost za vse.

S celovitim upravljanjem znanja, obvladovanjem tehnologij in družbeno odgovornim delovanjem želimo in smo sposobni biti ključni partner pri uporabi sodobnih odprtih tehnologij.

Sledimo načelom:

 • družbeno odgovoren odnos do tehnologij, s poudarkom na svobodi uporabnika,
 • partnerski odnos do uporabnikov ter osredotočenje na inovativno reševanje uporabniških izzivov,
 • kakovost na področju poslovne informatike, s poudarkom na odprtokodnih in Linux rešitvah, poslovno tehničnemu svetovanju, odprti programski opremi ter elektronskem poslovanju,
 • ostati največji slovenski odprtokodni integrator in v tesnem sodelovanju s svetovnimi in slovenskimi razvojniki omogočiti kakovostno OKPO tudi na slovenskem trgu.

 

Zagotavljamo celovito informacijsko podporo poslovnim procesom in poslovanju podjetij. Osrednjo pozornost posvečamo poslovnim vidikom uporabe informacije tehnologije s poudarkom na standardnih in uveljavljenih tehnoloških rešitvah. Pri pripravi rešitev uporabljamo skrbno izbrane in najučinkovitejše odprtokodne in lastniške tehnologije in rešitve.

Naše storitve obsegajo:

 • poslovno tehnično svetovanje,
 • strategije razvoja informacijske podpore s poudarkom na odprtokodnih tehnologijah,
 • načrtovanje, uvajanje in upravljanje odprtokodnih rešitev v poslovnih okoljih,
 • internet / intranet tehnologije,
 • varnost informacijskih sistemov,
 • razvoj spletnih aplikacij, storitev in orodij za upravljanje s vsebinami,
 • nadzor, vzdrževanje in upravljanje informacijskih rešitev,
 • izobraževanje in certificiranje.

Naša največja prednost so celovito obvladovanje visoko tehnoloških znanj in vrhunski strokovnjaki, ki obvladujejo široko paleto profesionalnih storitev. S tem omogočamo ter zagotavljamo maksimiranje dodane vrednosti informacijskih rešitev. Konkurenčne prednosti gradimo na celovitem upravljanju znanja in izkušenj ter na uporabi rešitev odprte kode, ki v uporabniško okolje prinašajo sodobne inovativne tehnologije z nepremagljivimi stroški lastništva.

Zakaj izbrati Agendo Open Systems?

Spreminjamo vaše probleme v delujoče rešitve! Vse na enem mestu:

 • svetovanje,
 • namestitve in konfiguracije,
 • migracije in integracije,
 • vzdrževanja in upravljanja,
 • zagotovljeno delovanje ter izobraževanje
 • pomoč vsem vrstam uporabnikov.

 

Zakaj Agenda?

Spreminjamo vaše probleme v delujoče rešitve! 

Podjetje Agenda Open Systems je največji slovenski ponudnik OKPO in edini, ki združuje popolno ponudbo storitev v celotnem ciklu analize, načrtovanja, implementacije in uporabe rešitev.

Vse na enem mestu: svetovanje, namestitve in konfiguracije, migracije in integracije; vzdrževanja in upravljanja, zagotovljeno delovanje ter izobraževanje in pomoč vsem vrstam uporabnikov.

Pri projektih implementacije zagotavljamo celovito storitev, brez nepotrebnih poslovnih tveganj, s predvidljivimi funkcionalnimi, časovnimi in finančnimi cilji:

 • preverjene implementacijske metodologije s predvidljivimi časovnimi in finančnimi okviri,
 • najkrajši čas od odločitve do učinkovite uporabe OKPO v praksi,
 • uporaba dobrih praks in bogatih izkušenj pri implementaciji in uporabi,
 • dobro poznavanje analize in modeliranja poslovnih procesov s standardnimi orodji in formati,
 • izkušnje pri povezovanju poslovno - organizacijskih potreb in tehnoloških znanj,
 • celovit izobraževalni program za končne uporabnike in upravljalce,
 • kakovostna lokalizacija in prevod ter tesno sodelovanje z razvojnimi skupnostmi.

 

Kaj nas razlikuje?

 • izkušnje z odprtokodnimi tehnologijami že od leta 1993,
 • številne referenčne Linux postavitve v Sloveniji,
 • največji slovenski odprtokodni projekti,
 • inženirski Linux certifikati za vse komercialne ponudnike (Red Hat, Novell SuSE),
 • podjetje s partnerskim statusom pri obeh vodilnih svetovnih Linux ponudnikih (Red Hat in SuSE/Novell),
 • poslovna partnerstva (SuSE Novell, Red Hat, TYPO3, XenSource, SugarCRM, Adempiere, Compiere, Pentaho, Zimbra, IBM, Oracle,.),
 • široka integracijska znanja (v okolja Microsoft, Novell, Unix, Linux),
 • celovita, zaključena ponudba.

 

 • Zavezanost kakovosti je v podjetju Agenda d.o.o. osnovna usmeritev in naša najpomembnejša vrednota.
 • Kakovost poslovanja načrtujemo, izvajamo in preverjamo v vseh poslovnih procesih, ki morajo v celoti ustrezati zahtevam, določenim z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi in standardi.
 • Visoko kakovost storitev dopolnjujemo z mehkimi veščinami, kot so pogosta komunikacija tako z naročnikom, kot tudi med sodelavci znotraj podjetja.
 • Razumemo trenutne in bodoče potrebe naročnikov naših storitev (kupcev) ter izpolnjujemo njihove zahteve in pričakovanja.
 • Mnenje naročnika ima odločilen pomen pri oceni kakovosti.
 • Z našimi storitvami zadovoljujemo naslednje zahteve naročnika:

  • funkcionalnost oz. uporabnost,
  • spoštovanje dogovorjenih rokov,
  • razpoložljivost,
  • konkurenčnost cene,
  • kakovost poslovanja v celoti.

 • Z dobavitelji gradimo vzajemno koristen partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju ter veča sposobnost ustvarjanja dodane vrednosti obeh strani.
 • Zagotavljamo primerno notranje okolje, v katerem lahko zaposleni ustvarjalno in motivirano uresničujemo svoje osebne in poslovne cilje.
 • Ugotavljamo priložnosti za izboljšave in jih uresničujemo na vseh področjih. Redno spremljamo stroške, jih analiziramo ter ukrepamo s ciljem večje racionalizacije in večje konkurenčnosti.
 • Za kakovost je najprej odgovoren direktor podjetja, svoj del odgovornosti za kakovost pa nosijo vsi zaposleni v podjetju, glede na njihove pristojnosti in odgovornosti pri delu. Vsi zaposleni morajo zastavljenemu sistemu kakovosti slediti in ga vzdrževati na ravni mednarodnega standarda za vodenje kakovosti ISO 9001:2008. Sistem kakovosti je dokumentiran v Poslovniku kakovosti, ki je usklajen s prakso v podjetju.
 • Splošni cilji kakovosti v podjetju:

  • izboljšati pomembne značilnosti kakovosti storitev,
  • izboljševati procese, ki ne dosegajo sprejemljivih zahtev kakovosti,
  • povečevati učinkovitost podjetja s stalnimi izboljšavami, zmanjševanjem stroškov ter izboljševanjem poslovanja podjetja v celoti.

 

Načela zaposlenih v podjetju Agenda

 • Naš cilj je izvajati kakovostne strokovne storitve;
 • Želimo, da so naši naročniki udeleženi v postopku izvajanja storitev zanje in zadovoljni z našim delom;
 • Najpomembnejše vodilo je korist, izpolnjevanje potreb in zadovoljstvo naročnika;
 • Delujemo pravično in v skladu z zakonom,
 • Spoštujemo dogovorjene roke in čas naših sodelavcev, naročnikov in drugih udeleženih pri storitvah;
 • Pri vseh aktivnostih s svojim zgledom predstavljamo podjetje in promoviramo organizacijsko kulturo;
 • Pri vseh aktivnostih smo izrazito strpni do različnih interesov udeleženih strani in jih, če se le da, uskladimo;
 • Sistem kakovosti in dela vzdržujemo na primerni ravni;
 • Sistem dela stalno izboljšujemo.

 

Članstva v organizacijah

OIN - Open Invention Network: je bazen, kjer se zbirajo patenti in licence, ki podpirajo Linux OS in z Linux-om povezane aplikacije, katere član je tudi podjetje Agenda d.o.o.

OpenStack Foundation: Agenda d.o.o. je kot prvo slovensko podjetje postala član Fundacije OpenStack in s tem potrdila svojo vodilno vlogo na področju vrhunskih znanj uporabe odprtokodnih tehnologij v najzahtevnejših poslovnih okoljih.

Fundacija OpenStack vzpodbuja razvoj, distribucijo in uporabo oblačnega operacijskega sistema OpenStack.

TYPO3 Association member: TYPO3 je v zadnjih letih prevzel primat na področju CMS (content management system) za podjetja in korporacije. Združenje TYPO3 Association združuje izbrana podjetja iz večine evropskih držav, ki strateško, razvojno in finančno podpirajo in usmerjajo razvoj orodja TYPO3. Agenda d.o.o. je že več kot 10 let aktivni član asocijasije TYPO3.

COKS: Agenda d.o.o. je pobudnik, ustanovitelj in aktivni član Centra Odprte kode Slovenije

Partnerstva s principiali

Red Hat Premier Partner: Red Hat je prvi in največji neodvisni ponudnik Linux in odprtokodnih tehnologij na svetovnem tržišču. V mnogočem postavlja standarde uporabe Linux v poslovnih okoljih in predstavlja referenčno okolje.

Agenda d.o.o. je prvi partner podjetja Red Hat s partnerskim statusom že od leta 2004. Smo specializirani za Platformo - Data Infrastructure, kakor tudi za Cloud Infrastructure in Middleware področje. Naši zaposleni so imetniki večine Red Hat certifikatov, ki še vedno veljajo za najbolj priznane med Linux certifikati:

 • RHCSA - Red Hat Certified System Administrator
 • RHCE - Red Hat Certified Engineer
 • RHCSA in OpenStack in podobno.

SuSE/Novell Business Partner: Po prevzemu družbe SuSE Linux iz strani Novella, enega največjih informacijskih tehnologij za poslovna okolja, se je strategija nove družbe korenito usmerila k Linuxu in odprti kodi.

Podjetje Agenda je partner SuSE/ Novell že od leta 2004 naprej. Imamo naslednja partnerstva:

 • Novell Silver Solution Provider
 • Novell SuSE Linux - Datacenter Specialization

SuSE/Novell Gold Training Partner: Novell s pomočjo svojih partnerjev ponuja celoten portfelj izobraževalnih vsebin.

Standardni izobraževalni in certifikacijski program združuje Novellove obstoječe tehnologije in družino izdelkov, ki temeljijo na SuSE Linux OS.

Implementacijsko tehnološka partnerstva

IBM Business Partner: IBM je eden največjih ponudnikov informacijskih tehnologij, ter največji podpornik Linuxa in odprtokodnih tehnologij. Dejavno sodeluje pri razvoju odprte kode in vse svoje strojne rešitve podpira z namenskim gonilniki za različice Linuxa.

Adempiere OpenSource ERP & CRM: Adempiere ERP&CRM je različica odprtokodnega ERP projekta Compiere, ki pa je popolnoma prosta in odprta.

Alfresco ECM: Alfresco ECM je vodilna odprtokodna rešitev za upravljanje dokumentov in zapisov.

SugarCRM: SugarCRM je vodilna odprtokodna CRM rešitev s številnimi referencami v svetu.

Icinga (Nagios): sistem za nadzor naprav, strežnikov in storitev, ki omogoča proaktivno spremljanje in ukrepanje ob izpadih ali zmanjšanih odzivih sistemskih storitev.

OCS: OCS NG (Open Computer and Software Inventory Next Generation) je programska rešitev za upravljanje konfiguracij strojne in programske opreme v računalniških omrežjih.

Xensource/Citrix Partner: XenSource je družba, ki razvija in podpira izdelke vodilne odprtokodne virtualizacijske tehnologije XenSource.

VMWare Partner: VMWare je postal sinonim za virtualizacijske izdelke, ki omogočajo vzporedno poganjanje različnih OS. Tudi na Linux ...

Agenda d.o.o. - vaš odprtokodni partner

Pomagamo in omogočamo podjetjem, da uporabijo informatiko kot sredstvo za povečanje svoje učinkovitosti in konkurenčnosti. Pri tem nas vodijo in usmerjajo poslovne potrebe podjetja in enostavno delo uporabnikov.

Uporabnikom omogočamo:

 • povečanje konkurenčnosti in uspešnosti podjetja s pomočjo informacijske podpore
 • rešitve brez licenčnih stroškov
 • veliko svobodo pri nadgradnjah in izbiri posameznih rešitev
 • popolno storitev, od programske opreme do storitev vzdrževanja in svetovanja

Kontakti

Vsak naslov se v okviru podjetja pošilja na več ustreznih naslovov, tako da bo vaše sporočilo ali vprašanje vedno dobil nekdo, ki vam bo znal natančno in hitro odgovoriti ali ukrepati.

Splošne informacije

info@agenda.si

Prodaja in svetovanje

prodaja@agenda.si

Podpora (samo za naročnike)

podpora@agenda.si

Mojster za splet

webmaster@agenda.si

Zaposlitve

zaposlitve@agenda.si

Postati ključno središče odprte in svobodne informacijske družbe.

V informacijsko družbo prihodnosti se podajamo z mislijo na uporabnika, z željo po ustvarjanju svobode in udobja ter pravice do oblikovanja kreativnega, zračnega in svetlega delovnega ter življenjskega prostora. Kot učinkovita skupina strokovnjakov iz različnih področij soustvarjamo tehnološko prihodnost, ki ceni svobodo, kreativnost, inovativnost ter iskrenost. Verjamemo v informacijsko družbo, ki pomeni priložnost za vse.

S celovitim upravljanjem znanja, obvladovanjem tehnologij in družbeno odgovornim delovanjem želimo in smo sposobni biti ključni partner pri uporabi sodobnih odprtih tehnologij.

Sledimo načelom:

 • družbeno odgovoren odnos do tehnologij, s poudarkom na svobodi uporabnika,
 • partnerski odnos do uporabnikov ter osredotočenje na inovativno reševanje uporabniških izzivov,
 • kakovost na področju poslovne informatike, s poudarkom na odprtokodnih in Linux rešitvah, poslovno tehničnemu svetovanju, odprti programski opremi ter elektronskem poslovanju,
 • ostati največji slovenski odprtokodni integrator in v tesnem sodelovanju s svetovnimi in slovenskimi razvojniki omogočiti kakovostno OKPO tudi na slovenskem trgu.

Zagotavljamo celovito informacijsko podporo poslovnim procesom in poslovanju podjetij. Osrednjo pozornost posvečamo poslovnim vidikom uporabe informacije tehnologije s poudarkom na standardnih in uveljavljenih tehnoloških rešitvah. Pri pripravi rešitev uporabljamo skrbno izbrane in najučinkovitejše odprtokodne in lastniške tehnologije in rešitve.

Naše storitve obsegajo:

 • poslovno tehnično svetovanje,
 • strategije razvoja informacijske podpore s poudarkom na odprtokodnih tehnologijah,
 • načrtovanje, uvajanje in upravljanje odprtokodnih rešitev v poslovnih okoljih,
 • internet / intranet tehnologije,
 • varnost informacijskih sistemov,
 • razvoj spletnih aplikacij, storitev in orodij za upravljanje s vsebinami,
 • nadzor, vzdrževanje in upravljanje informacijskih rešitev,
 • izobraževanje in certificiranje.

Naša največja prednost so celovito obvladovanje visoko tehnoloških znanj in vrhunski strokovnjaki, ki obvladujejo široko paleto profesionalnih storitev. S tem omogočamo ter zagotavljamo maksimiranje dodane vrednosti informacijskih rešitev. Konkurenčne prednosti gradimo na celovitem upravljanju znanja in izkušenj ter na uporabi rešitev odprte kode, ki v uporabniško okolje prinašajo sodobne inovativne tehnologije z nepremagljivimi stroški lastništva.

Zakaj izbrati Agendo Open Systems?

Spreminjamo vaše probleme v delujoče rešitve! Vse na enem mestu:

 • svetovanje,
 • namestitve in konfiguracije,
 • migracije in integracije,
 • vzdrževanja in upravljanja,
 • zagotovljeno delovanje ter izobraževanje
 • pomoč vsem vrstam uporabnikov.

 

Zakaj Agenda?

Spreminjamo vaše probleme v delujoče rešitve! 

Podjetje Agenda Open Systems je največji slovenski ponudnik OKPO in edini, ki združuje popolno ponudbo storitev v celotnem ciklu analize, načrtovanja, implementacije in uporabe rešitev.

Vse na enem mestu: svetovanje, namestitve in konfiguracije, migracije in integracije; vzdrževanja in upravljanja, zagotovljeno delovanje ter izobraževanje in pomoč vsem vrstam uporabnikov.

Pri projektih implementacije zagotavljamo celovito storitev, brez nepotrebnih poslovnih tveganj, s predvidljivimi funkcionalnimi, časovnimi in finančnimi cilji:

 • preverjene implementacijske metodologije s predvidljivimi časovnimi in finančnimi okviri,
 • najkrajši čas od odločitve do učinkovite uporabe OKPO v praksi,
 • uporaba dobrih praks in bogatih izkušenj pri implementaciji in uporabi,
 • dobro poznavanje analize in modeliranja poslovnih procesov s standardnimi orodji in formati,
 • izkušnje pri povezovanju poslovno - organizacijskih potreb in tehnoloških znanj,
 • celovit izobraževalni program za končne uporabnike in upravljalce,
 • kakovostna lokalizacija in prevod ter tesno sodelovanje z razvojnimi skupnostmi.

 

Kaj nas razlikuje?

 • izkušnje z odprtokodnimi tehnologijami že od leta 1993,
 • številne referenčne Linux postavitve v Sloveniji,
 • največji slovenski odprtokodni projekti,
 • inženirski Linux certifikati za vse komercialne ponudnike (Red Hat, Novell SuSE),
 • podjetje s partnerskim statusom pri obeh vodilnih svetovnih Linux ponudnikih (Red Hat in SuSE/Novell),
 • poslovna partnerstva (SuSE Novell, Red Hat, TYPO3, XenSource, SugarCRM, Adempiere, Compiere, Pentaho, Zimbra, IBM, Oracle,.),
 • široka integracijska znanja (v okolja Microsoft, Novell, Unix, Linux),
 • celovita, zaključena ponudba.
 • Zavezanost kakovosti je v podjetju Agenda d.o.o. osnovna usmeritev in naša najpomembnejša vrednota.
 • Kakovost poslovanja načrtujemo, izvajamo in preverjamo v vseh poslovnih procesih, ki morajo v celoti ustrezati zahtevam, določenim z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi in standardi.
 • Visoko kakovost storitev dopolnjujemo z mehkimi veščinami, kot so pogosta komunikacija tako z naročnikom, kot tudi med sodelavci znotraj podjetja.
 • Razumemo trenutne in bodoče potrebe naročnikov naših storitev (kupcev) ter izpolnjujemo njihove zahteve in pričakovanja.
 • Mnenje naročnika ima odločilen pomen pri oceni kakovosti.
 • Z našimi storitvami zadovoljujemo naslednje zahteve naročnika:
  • funkcionalnost oz. uporabnost,
  • spoštovanje dogovorjenih rokov,
  • razpoložljivost,
  • konkurenčnost cene,
  • kakovost poslovanja v celoti.
 • Z dobavitelji gradimo vzajemno koristen partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju ter veča sposobnost ustvarjanja dodane vrednosti obeh strani.
 • Zagotavljamo primerno notranje okolje, v katerem lahko zaposleni ustvarjalno in motivirano uresničujemo svoje osebne in poslovne cilje.
 • Ugotavljamo priložnosti za izboljšave in jih uresničujemo na vseh področjih. Redno spremljamo stroške, jih analiziramo ter ukrepamo s ciljem večje racionalizacije in večje konkurenčnosti.
 • Za kakovost je najprej odgovoren direktor podjetja, svoj del odgovornosti za kakovost pa nosijo vsi zaposleni v podjetju, glede na njihove pristojnosti in odgovornosti pri delu. Vsi zaposleni morajo zastavljenemu sistemu kakovosti slediti in ga vzdrževati na ravni mednarodnega standarda za vodenje kakovosti ISO 9001:2008. Sistem kakovosti je dokumentiran v Poslovniku kakovosti, ki je usklajen s prakso v podjetju.
 • Splošni cilji kakovosti v podjetju:
  • izboljšati pomembne značilnosti kakovosti storitev,
  • izboljševati procese, ki ne dosegajo sprejemljivih zahtev kakovosti,
  • povečevati učinkovitost podjetja s stalnimi izboljšavami, zmanjševanjem stroškov ter izboljševanjem poslovanja podjetja v celoti.

 

Načela zaposlenih v podjetju Agenda

 • Naš cilj je izvajati kakovostne strokovne storitve;
 • Želimo, da so naši naročniki udeleženi v postopku izvajanja storitev zanje in zadovoljni z našim delom;
 • Najpomembnejše vodilo je korist, izpolnjevanje potreb in zadovoljstvo naročnika;
 • Delujemo pravično in v skladu z zakonom,
 • Spoštujemo dogovorjene roke in čas naših sodelavcev, naročnikov in drugih udeleženih pri storitvah;
 • Pri vseh aktivnostih s svojim zgledom predstavljamo podjetje in promoviramo organizacijsko kulturo;
 • Pri vseh aktivnostih smo izrazito strpni do različnih interesov udeleženih strani in jih, če se le da, uskladimo;
 • Sistem kakovosti in dela vzdržujemo na primerni ravni;
 • Sistem dela stalno izboljšujemo.

Članstva v organizacijah

OIN - Open Invention Network: je bazen, kjer se zbirajo patenti in licence, ki podpirajo Linux OS in z Linux-om povezane aplikacije, katere član je tudi podjetje Agenda d.o.o.


OpenStack Foundation: Agenda d.o.o. je kot prvo slovensko podjetje postala član Fundacije OpenStack in s tem potrdila svojo vodilno vlogo na področju vrhunskih znanj uporabe odprtokodnih tehnologij v najzahtevnejših poslovnih okoljih.

Fundacija OpenStack vzpodbuja razvoj, distribucijo in uporabo oblačnega operacijskega sistema OpenStack.


TYPO3 Association member: TYPO3 je v zadnjih letih prevzel primat na področju CMS (content management system) za podjetja in korporacije. Združenje TYPO3 Association združuje izbrana podjetja iz večine evropskih držav, ki strateško, razvojno in finančno podpirajo in usmerjajo razvoj orodja TYPO3. Agenda d.o.o. je že več kot 10 let aktivni član asocijasije TYPO3.


COKS: Agenda d.o.o. je pobudnik, ustanovitelj in aktivni član Centra Odprte kode Slovenije


Partnerstva s principali

Red Hat Premier Partner: Red Hat je prvi in največji neodvisni ponudnik Linux in odprtokodnih tehnologij na svetovnem tržišču. V mnogočem postavlja standarde uporabe Linux v poslovnih okoljih in predstavlja referenčno okolje.

Agenda d.o.o. je prvi partner podjetja Red Hat s partnerskim statusom že od leta 2004. Smo specializirani za Platformo - Data Infrastructure, kakor tudi za Cloud Infrastructure in Middleware področje. Naši zaposleni so imetniki večine Red Hat certifikatov, ki še vedno veljajo za najbolj priznane med Linux certifikati:

 • RHCSA - Red Hat Certified System Administrator
 • RHCE - Red Hat Certified Engineer
 • RHCSA in OpenStack in podobno.

SuSE/Novell Business Partner: Po prevzemu družbe SuSE Linux iz strani Novella, enega največjih informacijskih tehnologij za poslovna okolja, se je strategija nove družbe korenito usmerila k Linuxu in odprti kodi.

Podjetje Agenda je partner SuSE/ Novell že od leta 2004 naprej. Imamo naslednja partnerstva:

 • Novell Silver Solution Provider
 • Novell SuSE Linux - Datacenter Specialization

SuSE/Novell Gold Training Partner: Novell s pomočjo svojih partnerjev ponuja celoten portfelj izobraževalnih vsebin.

Standardni izobraževalni in certifikacijski program združuje Novellove obstoječe tehnologije in družino izdelkov, ki temeljijo na SuSE Linux OS.


Implementacijsko tehnološka partnerstva

IBM Business Partner: IBM je eden največjih ponudnikov informacijskih tehnologij, ter največji podpornik Linuxa in odprtokodnih tehnologij. Dejavno sodeluje pri razvoju odprte kode in vse svoje strojne rešitve podpira z namenskim gonilniki za različice Linuxa.


Adempiere OpenSource ERP & CRM: Adempiere ERP&CRM je različica odprtokodnega ERP projekta Compiere, ki pa je popolnoma prosta in odprta.


Alfresco ECM: Alfresco ECM je vodilna odprtokodna rešitev za upravljanje dokumentov in zapisov.


SugarCRM: SugarCRM je vodilna odprtokodna CRM rešitev s številnimi referencami v svetu.


Icinga (Nagios): sistem za nadzor naprav, strežnikov in storitev, ki omogoča proaktivno spremljanje in ukrepanje ob izpadih ali zmanjšanih odzivih sistemskih storitev.


OCS: OCS NG (Open Computer and Software Inventory Next Generation) je programska rešitev za upravljanje konfiguracij strojne in programske opreme v računalniških omrežjih.


Xensource/Citrix Partner: XenSource je družba, ki razvija in podpira izdelke vodilne odprtokodne virtualizacijske tehnologije XenSource.


VMWare Partner: VMWare je postal sinonim za virtualizacijske izdelke, ki omogočajo vzporedno poganjanje različnih OS. Tudi na Linux ...

Hitri kontakt

Hitri kontakt
captcha