COKS

Naročnik: MIZŠ RS

Opis projekta: Vzpostavitev in delovanje Centra Odprte Kode Slovenije (www.coks.si)

Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Leto izvedbe: 2007, 2008, 2009, 2010