Inles: implementacija in vzdrževanje Alfresco dok. sistema

Naročnik: Inles d.d. Ribnica

Opis projekta: Uvedba dokumentnega sistema Alfresco pri naročniku ter prilagoditev PO potrebam naročnika. Izvedba osnovnega usposabljanja in vzdrževanje delovanja.

Naročnik: Inles d.d. Ribnica