Linux sistemsko okolje

Naročnik: Lineal d.o.o.

Opis projekta: Postavitev in vzdrževanje Linux sistemskega okolja

Naročnik: Lineal d.o.o.