LPP: Ureditev in vzdrževanje Linux sistemske infrastrukture

Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet

Opis projekta: Ureditev in vzdrževanje Linux sistemske infrastrukture naročnika (internet infrastruktura s požarno pregrado).

Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet