Medicinska fakulteta Ljubljana: Ureditev in vzdrževanje Linux sistemske infrastrukture

Naročnik: Medicinska fakulteta Ljubljana

Opis projekta: Ureditev in vzdrževanje Linux sistemske infrastrukture naročnika (mail, spletni strežnik, AV,...).

Naročnik: Medicinska fakulteta Ljubljana

Leto izvedbe: od 2011 dalje