Nadzorni sistem

Naročnik: Mercator d.d.

Opis projekta: Implementacija odprtokodnega nadzornega sistema Nagios.

Naročnik: Mercator d.d.

Leto izvedbe: 2010