Oracle strežnik

Naročnik: Inles d.d.

Opis projekta: postavitev in vzdrževanje Oracle strežnika

Naročnik: Inles d.d.