Primat: postavitev, vzdrževanje in upravljanje Linux sistema

Naročnik: Primat d.d.

Opis projekta: Postavitev, upravljanje in vzdrževanje naročnikovega mail in FW sistema na Linux-u.

Naročnik: Primat d.d.