Psihiatrična klinika Ljubljana: Postavitev in vzdrževanje Linux-MS sistema

Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana

Opis projekta: Postavitev in vzdrževanje Linux in MS sistemske infrastrukture naročnika.

Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana

Leto izvedbe: od 2011 dalje