SIQ: Postavitev, upravljanje in vzdrževanje mail sistema

Naročnik: Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje

Opis projekta: Postavitev, upravljanje in vzdrževanje naročnikovega poštnega in firewall sistema na Linux-u.

Naročnik: Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje