Študentski servis Maribor: Linux poštni strežnik

Naročnik: Študentski servis Maribor d.o.o.

Opis projekta: Postavitev in vzdrževanje Linux poštnega strežnika na vseh lokacijah naročnika ter VPN povezovanje (36 lokacij).

Naročnik: Študentski servis Maribor d.o.o.