ZAG: Postavitev in vzdrževanje FW-Linux sistema

Naročnik: Zavod za gradbeništvo RS

Opis projekta: Postavitev in vzdrževanje Linux sistemske infrastrukture naročnika (Firewall) ter ureditev virtualizacije.

Naročnik: Zavod za gradbeništvo RS

Leto izvedbe: od 2005 dalje