Agenda d.o.o. poskrbela za odličen spletni nastop slovenske policije

Spletna stran slovenske policije je s pomočjo podjetja Agenda d.o.o. dobila prenovljeno in sodobnejšo podobo.


Slovenska policija je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve in opravlja svoje naloge na treh ravneh: državni, regionalni in lokalni ravni.

Prenovljena in sodobnejša podoba spletne strani Policije, odraža moderno in dobro oblikovano organizacijo, ki je sposobna učinkovito odgovoriti na izzive sodobnega življenja in zagotoviti visoko stopnjo varnosti in obveščenosti.

Spletna stran je izdelana s pomočjo priljubljene odprtokodne CMS rešitve Joomla!. Spletna stran je odzivna, kar pomeni, da je prilagojena dostopu iz različnih naprav, njena grafična oblika in postavitev sta uporabnikom prijazni, kar obiskovalcem spletne strani omogoča enostavnejši, preglednejši in hitrejši dostop do vsebin.

Vrsta IT storitve: prenova spletne strani