AGENDA D.O.O. | Vaš partner za digitalno transformacijo

Agenda Open Systems je vodilni slovenski ponudnik sodobnih oblačnih IT rešitev in storitev za digitalno transformacijo, ki temeljijo na najsodobnejših oblačnih tehnologijah največjih svetovnih ponudnikov. Poseben poudarek dajemo odprtim standardom in tehnologijam, pri čemer znamo poskrbeti tudi za učinkovito povezavo med lastniškimi in poslovnimi odprtokodnimi rešitvami.

Z rešitvami in storitvami, predvsem pa svojim znanjem in izkušnjami s področja IT tehnologij in digitalizacije, omogočamo srednjim in velikim podjetjem ter organizacijam javnega sektorja učinkovito digitalno transformacijo. Organizacijam pomagamo, da uporabijo informatiko kot sredstvo za povečanje svoje učinkovitosti in konkurenčnosti. Pri tem nas vodijo in usmerjajo poslovne potrebe podjetja in enostavno delo uporabnikov:

 • povečanje konkurenčnosti in uspešnosti podjetja s pomočjo informacijske podpore,
 • odprte in standardne informacijske rešitve ki temeljijo na odprtih standardih,
 • veliko svobodo pri nadgradnjah in izbiri posameznih rešitev,
 • popolno storitev, od programske opreme do storitev vzdrževanja in svetovanja.

Zagotavljamo celovito informacijsko podporo poslovnim procesom in poslovanju podjetij. Osrednjo pozornost posvečamo poslovnim vidikom uporabe informacije tehnologije s poudarkom na standardnih in uveljavljenih tehnoloških rešitvah.

Naša ponudba obsega:

 • strategije razvoja digitalne transformacije s poudarkom na poslovnih potrebah in vidikih,
 • poslovno in tehnično svetovanje,
 • načrtovanje, uvajanje in upravljanje oblačnih rešitev ter sodobnih oblačnih in virtualnih platform,
 • razvoj spletnih aplikacij, storitev in orodij za upravljanje s vsebinami in procesi,
 • nadzor, vzdrževanje in upravljanje informacijskih rešitev,
 • 24/7 tehnično podporo,
 • strojno in programsko opremo vodilnih svetovnih ponudnikov (partnerstva in povezave: Red Hat, IBM, Lenovo, VMWare, Veeam, OTRS, NextCloud, Zimbra, SuSE, Bacula, Canonical, ... ),
 • ključne tehnologije in produkti: Kubernetes, OpenShift, OpenStack, Ansible, LAMP SW stack, MEAN SW Stack, ...

Pomagamo in omogočamo organizacijam, da uporabijo digitalne tehnologije kot sredstvo za povečanje svoje učinkovitosti in konkurenčnosti. Pri tem nas vodijo načela suverenosti in neodvisnosti organizacije pri oblikovanju lastnega IT okolja, poslovne potrebe uporabnikov, poslovni učinki informatizacije (digitalne transformacije) in enostavno delo uporabnikov.

Prepričani smo in verjamemo, da:

 • so IT tehnologije in rešitve ter digitalizacija vzvod za doseganje poslovne in družbene uspešnosti podjetij in organizacij,
 • partnerski odnos med tehnološkim ponudnikom in organizacijo omogoča učinkovito digitalizacijo podjetij in organizacij.

Naše poslanstvo je našim partnerjem in naročnikom omogočiti:

 • digitalno preobrazbo delovanja organizacije in ključnih procesov,
 • povečanje konkurenčnosti in uspešnosti podjetja s pomočjo digitalnih tehnologij,
 • popolno storitev, od poslovnega in tehničnega svetovanja, celovitih programskih rešitev do storitev vzdrževanja,
 • veliko svobodo pri nadgradnjah in izbiri posameznih rešitev.

Kot učinkovita skupina strokovnjakov iz različnih področij soustvarjamo tehnološko prihodnost, ki ceni svobodo, kreativnost, inovativnost ter iskrenost. Verjamemo v informacijsko družbo, ki pomeni priložnost za vse deležnike, tako podjetja / organizacije, kot uporabnike. V informacijsko družbo prihodnosti se podajamo z mislijo na uporabnike ter na uspešnost podjetij in organizacij pri svojem poslanstvu.

S celovitim upravljanjem znanja, obvladovanjem tehnologij in družbeno odgovornim delovanjem želimo in smo sposobni biti ključni partner pri uporabi sodobnih digitalnih in oblačnih tehnologij ter rešitev.

Sledimo načelom:

 • družbeno odgovoren odnos do tehnologij, s poudarkom na svobodi uporabnika,
 • partnerski odnos do uporabnikov ter osredotočenje na inovativno reševanje uporabniških izzivov,
 • kakovost na področju digitalnih rešitev, s poudarkom na odprtih standardih in rešitvah ter digitalni transformaciji organizacij,
 • ostati največji slovenski ponudnik odprtih rešitev za digitalno transformacijo organizacij.

Zavezanost kakovosti je v podjetju Agenda d.o.o. osnovna usmeritev in naša najpomembnejša vrednota. Kakovost poslovanja načrtujemo, izvajamo in preverjamo v vseh poslovnih procesih, ki morajo v celoti ustrezati zahtevam, določenim z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi in standardi.

Visoko kakovost IT storitev dopolnjujemo z mehkimi veščinami, kot so pogosta komunikacija tako z naročnikom, kot tudi med sodelavci znotraj podjetja. Razumemo trenutne in bodoče potrebe naročnikov naših storitev ter izpolnjujemo njihove zahteve in pričakovanja.

Nekatere izmed usmeritev k doseganju kakovosti:

 • Mnenje naročnika ima odločilen pomen pri oceni kakovosti.
 • Z našimi storitvami zadovoljujemo naslednje zahteve naročnika: funkcionalnost oz. uporabnost, spoštovanje dogovorjenih rokov, razpoložljivost, konkurenčnost cene, kakovost poslovanja v celoti.
 • Z dobavitelji gradimo vzajemno koristen partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju ter veča sposobnost ustvarjanja dodane vrednosti obeh strani.
 • Zagotavljamo primerno notranje okolje, v katerem lahko zaposleni ustvarjalno in motivirano uresničujemo svoje osebne in poslovne cilje.
 • Ugotavljamo priložnosti za izboljšave in jih uresničujemo na vseh področjih.
 • Redno spremljamo stroške, jih analiziramo ter ukrepamo s ciljem večje racionalizacije in večje konkurenčnosti.
 • Za kakovost je najprej odgovoren direktor podjetja, svoj del odgovornosti za kakovost pa nosijo vsi zaposleni v podjetju, glede na njihove pristojnosti in odgovornosti pri delu. Vsi zaposleni morajo zastavljenemu sistemu kakovosti slediti in ga vzdrževati na ravni mednarodnega standarda za vodenje kakovosti ISO 9001:2015. Sistem kakovosti se izvaja na vseh področjih delovanja organizacije.
 • Splošni cilji kakovosti v podjetju so izboljšati pomembne značilnosti kakovosti storitev, izboljševati procese, ki ne dosegajo sprejemljivih zahtev kakovosti, povečevati učinkovitost podjetja s stalnimi izboljšavami, zmanjševanjem stroškov ter izboljševanjem poslovanja podjetja v celoti.

Podjetje

Ime podjetja: Agenda d.o.o.
Dolgo ime podjetja: Agenda, komunikacijski in informacijski inženiring d.o.o.
Sedež podjetja: Ulica Pohorskega bataljona 49, 2000 Maribor, Slovenija
Poslovne enote: Ljubljana, Maribor

Kontakt

Elektronski naslov: info@agenda.si
Telefon: +386 (0)2 421 61 31

Druge pomembne informacije

Davčna številka: SI 87067048
Transakcijski račun: SI56 0400 1005 0481 990
Matična številka: 5656222000

V Agenda Open systems imamo:

 • izkušnje z odprtokodnimi tehnologijami že od leta 1993,
 • številne referenčne Linux postavitve v Sloveniji,
 • izkušnje sodelovanja v največjih slovenskih odprtokodnih projektov,
 • inženirske Linux certifikate za vse komercialne ponudnike (Red Hat, SUSE),
 • partnerske statuse pri obeh vodilnih svetovnih Linux ponudnikih,
 • številna poslovna partnerstva s svetovno priznanimi proizvajalci programskih rešitev,
 • široka integracijska znanja,
 • celovito, zaključeno ponudbo IT rešitev in storitev.

Naša največja prednost je celovito obvladovanje visoko tehnoloških znanj. S tem omogočamo ter zagotavljamo maksimiranje dodane vrednosti informacijskih rešitev. Konkurenčne prednosti gradimo na celovitem upravljanju znanja in izkušenj ter na uporabi odprtih rešitev, ki v uporabniško okolje prinašajo sodobne inovativne tehnologije z nizkimi stroški lastništva.

Pri projektih implementacije IT rešitev zagotavljamo celovito storitev, brez nepotrebnih poslovnih tveganj, s predvidljivimi funkcionalnimi, časovnimi in finančnimi cilji:

 • preverjene implementacijske metodologije s predvidljivimi časovnimi in finančnimi okviri,
 • najkrajši čas od odločitve do učinkovite uporabe OKPO v praksi,
 • uporaba dobrih praks in bogatih izkušenj pri implementaciji in uporabi,
 • dobro poznavanje analize in modeliranja poslovnih procesov s standardnimi orodji in formati,
 • izkušnje pri povezovanju poslovno - organizacijskih potreb in tehnoloških znanj,
 • celovit izobraževalni program za končne uporabnike in upravljavce,
 • kakovostna lokalizacija ter tesno sodelovanje z razvojnimi skupnostmi.

Imate izziv za nas? Mi imamo rešitev!