AGENDA D.O.O. - VAŠ ODPRTOKODNI PARTNER

Pomagamo in omogočamo podjetjem, da uporabijo informatiko kot sredstvo za povečanje svoje učinkovitosti in konkurenčnosti. Pri tem nas vodijo in usmerjajo poslovne potrebe podjetja in enostavno delo uporabnikov.

Uporabnikom omogočamo:

 • povečanje konkurenčnosti in uspešnosti podjetja s pomočjo informacijske podpore,
 • standardne informacijske rešitve in rešitve brez licenčnih stroškov,
 • veliko svobodo pri nadgradnjah in izbiri posameznih rešitev,
 • popolno storitev, od programske opreme do storitev vzdrževanja in svetovanja.

Postati ključno središče odprte in svobodne informacijske družbe.

V informacijsko družbo prihodnosti se podajamo z mislijo na uporabnika, z željo po ustvarjanju svobode in udobja ter pravice do oblikovanja kreativnega, zračnega in svetlega delovnega ter življenjskega prostora. Kot učinkovita skupina strokovnjakov iz različnih področij soustvarjamo tehnološko prihodnost, ki ceni svobodo, kreativnost, inovativnost ter iskrenost. Verjamemo v informacijsko družbo, ki pomeni priložnost za vse. S celovitim upravljanjem znanja, obvladovanjem tehnologij in družbeno odgovornim delovanjem želimo in smo sposobni biti ključni partner pri uporabi sodobnih odprtih tehnologij.

Sledimo načelom:

 • družbeno odgovoren odnos do tehnologij, s poudarkom na svobodi uporabnika,
 • partnerski odnos do uporabnikov ter osredotočenje na inovativno reševanje uporabniških izzivov,
 • kakovost na področju poslovne informatike, s poudarkom na odprtokodnih in Linux rešitvah, poslovno tehničnemu svetovanju, odprti programski opremi ter elektronskem poslovanju,
 • ostati največji slovenski odprtokodni integrator in v tesnem sodelovanju s svetovnimi in slovenskimi razvojniki omogočiti kakovostno OKPO tudi na slovenskem trgu.

Zavezanost kakovosti je v podjetju Agenda d.o.o. osnovna usmeritev in naša najpomembnejša vrednota. Kakovost poslovanja načrtujemo, izvajamo in preverjamo v vseh poslovnih procesih, ki morajo v celoti ustrezati zahtevam, določenim z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi in standardi.

Visoko kakovost IT storitev dopolnjujemo z mehkimi veščinami, kot so pogosta komunikacija tako z naročnikom, kot tudi med sodelavci znotraj podjetja. Razumemo trenutne in bodoče potrebe naročnikov naših storitev ter izpolnjujemo njihove zahteve in pričakovanja.

Nekatere izmed usmeritev k doseganju kakovosti:

 • Mnenje naročnika ima odločilen pomen pri oceni kakovosti.
 • Z našimi storitvami zadovoljujemo naslednje zahteve naročnika: funkcionalnost oz. uporabnost, spoštovanje dogovorjenih rokov, razpoložljivost, konkurenčnost cene, kakovost poslovanja v celoti.
 • Z dobavitelji gradimo vzajemno koristen partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju ter veča sposobnost ustvarjanja dodane vrednosti obeh strani.
 • Zagotavljamo primerno notranje okolje, v katerem lahko zaposleni ustvarjalno in motivirano uresničujemo svoje osebne in poslovne cilje.
 • Ugotavljamo priložnosti za izboljšave in jih uresničujemo na vseh področjih.
 • Redno spremljamo stroške, jih analiziramo ter ukrepamo s ciljem večje racionalizacije in večje konkurenčnosti.
 • Za kakovost je najprej odgovoren direktor podjetja, svoj del odgovornosti za kakovost pa nosijo vsi zaposleni v podjetju, glede na njihove pristojnosti in odgovornosti pri delu. Vsi zaposleni morajo zastavljenemu sistemu kakovosti slediti in ga vzdrževati na ravni mednarodnega standarda za vodenje kakovosti ISO 9001:2015. Sistem kakovosti se izvaja na vseh področjih delovanja organizacije.
 • Splošni cilji kakovosti v podjetju so izboljšati pomembne značilnosti kakovosti storitev, izboljševati procese, ki ne dosegajo sprejemljivih zahtev kakovosti, povečevati učinkovitost podjetja s stalnimi izboljšavami, zmanjševanjem stroškov ter izboljševanjem poslovanja podjetja v celoti.

Načela zaposlenih v podjetju Agenda:

 • naš cilj je izvajati kakovostne strokovne storitve,
 • želimo, da so naši naročniki udeleženi v postopku izvajanja storitev zanje in zadovoljni z našim delom,
 • najpomembnejše vodilo je korist, izpolnjevanje potreb in zadovoljstvo naročnika,
 • delujemo pravično in v skladu z zakonom,
 • spoštujemo dogovorjene roke in čas naših sodelavcev, naročnikov in drugih udeleženih pri storitvah,
 • pri vseh aktivnostih s svojim zgledom predstavljamo podjetje in promoviramo organizacijsko kulturo,
 • pri vseh aktivnostih smo izrazito strpni do različnih interesov udeleženih strani in jih, če se le da, uskladimo,
 • sistem kakovosti in dela vzdržujemo na primerni ravni,
 • sistem dela stalno izboljšujemo.

Zagotavljamo celovito informacijsko podporo poslovnim procesom in poslovanju podjetij. Osrednjo pozornost posvečamo poslovnim vidikom uporabe informacije tehnologije s poudarkom na standardnih in uveljavljenih tehnoloških rešitvah. Pri pripravi rešitev uporabljamo skrbno izbrane in najučinkovitejše odprtokodne in lastniške tehnologije.

Naše storitve obsegajo:

 • poslovno tehnično svetovanje,
 • strategije razvoja informacijske podpore s poudarkom na odprtokodnih tehnologijah,
 • načrtovanje, uvajanje in upravljanje odprtokodnih rešitev v poslovnih okoljih,
 • internet / intranet tehnologije,
 • varnost informacijskih sistemov,
 • namestitve in konfiguracije,
 • migracije in integracije novih rešitev v obstoječe IT okolje,
 • razvoj spletnih aplikacij, storitev in orodij za upravljanje s vsebinami,
 • nadzor, vzdrževanje in upravljanje informacijskih rešitev,
 • izobraževanje uporabnikov in certificiranje,
 • 24/7 tehnično podporo.

Podjetje

Ime podjetja: Agenda d.o.o.
Dolgo ime podjetja: Agenda, komunikacijski in informacijski inženiring d.o.o.
Sedež podjetja: Ulica Pohorskega bataljona 49, 2000 Maribor, Slovenija
Poslovne enote: Ljubljana, Maribor

Kontakt

Elektronski naslov: info@agenda.si
Telefon: +386 (0)2 421 61 31

Druge pomembne informacije

Davčna številka: SI 87067048
Transakcijski račun: SI56 0400 1005 0481 990
Matična številka: 5656222000

V Agenda Open systems imamo:

 • izkušnje z odprtokodnimi tehnologijami že od leta 1993,
 • številne referenčne Linux postavitve v Sloveniji,
 • izkušnje sodelovanja v največjih slovenskih odprtokodnih projektov,
 • inženirske Linux certifikate za vse komercialne ponudnike (Red Hat, SUSE),
 • partnerske statuse pri obeh vodilnih svetovnih Linux ponudnikih,
 • številna poslovna partnerstva s svetovno priznanimi proizvajalci programskih rešitev,
 • široka integracijska znanja,
 • celovito, zaključeno ponudbo IT rešitev in storitev.

Naša največja prednost je celovito obvladovanje visoko tehnoloških znanj. S tem omogočamo ter zagotavljamo maksimiranje dodane vrednosti informacijskih rešitev. Konkurenčne prednosti gradimo na celovitem upravljanju znanja in izkušenj ter na uporabi odprtih rešitev, ki v uporabniško okolje prinašajo sodobne inovativne tehnologije z nizkimi stroški lastništva.

Pri projektih implementacije IT rešitev zagotavljamo celovito storitev, brez nepotrebnih poslovnih tveganj, s predvidljivimi funkcionalnimi, časovnimi in finančnimi cilji:

 • preverjene implementacijske metodologije s predvidljivimi časovnimi in finančnimi okviri,
 • najkrajši čas od odločitve do učinkovite uporabe OKPO v praksi,
 • uporaba dobrih praks in bogatih izkušenj pri implementaciji in uporabi,
 • dobro poznavanje analize in modeliranja poslovnih procesov s standardnimi orodji in formati,
 • izkušnje pri povezovanju poslovno - organizacijskih potreb in tehnoloških znanj,
 • celovit izobraževalni program za končne uporabnike in upravljavce,
 • kakovostna lokalizacija ter tesno sodelovanje z razvojnimi skupnostmi.