Poslovno in tehnično svetovanja predstavlja ključni dejavnik uspeha pri digitalni transformacij organizacij. V podjetju Agenda Open Systems uporabljamo celoviti pristop in metodologije, ki vključujejo vse deležnike v okolju ter sledijo strateškim ciljem organizacije. Osredotočamo se na poslovne modele, poslovne in informacijske rešitve, ki učinkovito povečajo agilnost in prilagodljivost organizacij.

S svojim znanjem in izkušnjami vam lahko pomagamo na področju:

 • digitalne transformacije, digitalizacije podjetij in poslovanja
 • poslovne analize ter poslovnega svetovanja
 • svetovanja o informacijskih arhitekturah in tehnologijah
 • digitalizacije poslovnih procesov
 • optimizacije poslovnih procesov
 • avtomatizacije delovnih procesov
 • vodenja projektov digitalne transformacije
 • vodenja IKT projektov

Digitalna transformacija

Sodobna družba temelji na digitalnih tehnologijah in konceptih. Poslovanje organizacij in podjetij je neločljivo povezano z digitalnimi poslovnimi modeli, digitalnimi izdelki in storitvami. Digitalna transformacija je postala pogoj za uspešen razvoj in hitro prilagajanje zahtevam in poslovnim priložnostim.

Digitalna transformacija je multidisciplinaren pristop k razvoju, poslovanju in upravljanju podjetij, Vključuje tako poslovna, upravljalska kot tudi tehnološka znanja in izkušnje.

Temelj uspešne digitalne transformacije je oblikovanje digitalne strategije.

Digitalna strategija podjetja

Pomemben del IT storitve svetovanja zajema oblikovanje digitalne strategije, ki vključuje:

 • oceno stanja podjetja na področju digitalizacije
 • strategijo podjetja za digitalno transformacijo s ključnimi področji:
 • izkušnja kupca (Customer eXperience),
 • podatkovna strategija,
 • procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
 • digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
 • strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
 • strategija razvoja digitalne kulture,
 • kibernetska varnost,
 • industrija 4.0.
 • načrt razvoja digitalnih zmožnosti podjetja

Informacijske arhitekture in rešitve

Sodobne informacijske rešitve temeljijo na hibridnih arhitekturah, odprtih standardih ter sodobnih spletnih in oblačnih tehnologijah. V podjetju Agenda Open Systems združujemo znanja o sodobnih tehnoloških oblačnih arhitekturah in agilnih pristopih k načrtovanju in izvedbi rešitev za podporo poslovnim procesom. Učinkovito združujemo rešitve v podatkovnih centrih uporabnikov (on-site) z oblačnimi storitvami javnih in hibridnih oblakov (Amazon, Google) ter svetujemo pri načrtovanju zasebnih in hibridnih oblakov.

Kot svetovalni partner vam omogočamo doseganje rezultatov s pomočjo:

 • razvoja in oblikovanja informacijskih arhitektur
 • svetovanja in izbora ustreznih gradnikov in storitev
 • integracije sodobnih oblačnih storitev javnih, zasebnih in hibridnih oblakov
 • vodenja projektov implementacije

Projektno vodenje

Projekte digitalnih transformacij načrtujemo in izvajamo skupaj z naročniki. Pri vodenju projektov uporabljamo preverjene pristope in metodologije. Naši projektni vodje imajo bogate izkušnje na različnih digitalnih projektih, hkrati pa so nosilci številnih certifikatov, kot so IPMA International Project Manager ter drugi.

Imate izziv za nas?

Potrebujete celovit koncept razvoja vaše IT podpore, ki bo upošteval vaše najboljše prakse in izkušnje ter hkrati dodal nove pristope za učinkovito upravljanje s podatki, dokumenti in procesi?

Predstavite nam svoje potrebe, izzive in načrte na področju digitalne transformacije poslovanja. Razumeli bomo vaše poslovne potrebe, omejitve in priložnosti ter vam svetovali, kako jih učinkovito podpreti z ustreznimi pristopi, koncepti, tehnologijami in rešitvami. Sledili bomo vašim poslovnim ciljem in vam jih tudi pomagali doseči.

Reference


Harvey Norman
Bauhaus
Sigwatch
Institut informacijskih znanosti