V podjetju Agenda d.o.o. se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost našega spletnega mesta v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom. 

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče agenda.si.

Vsem obiskovalcem in uporabnikom našega spletišča želimo omogočiti enakovreden dostop do vsebin. Spletišče, ki ga še prilagajmo in razvijamo, pripravljamo v skladu s smernicami za dostopnost spletnih vsebin WCAG 2.1, ki jih pripravlja organizacija W3C.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, braillovo vrstico),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče agenda.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča agenda.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • različne kompleksne tabele s podatki.

Povratne in kontaktne informacije

Univerzalno oblikovanje uporabnikom z različnimi oviranostmi odpira nove možnosti in priložnosti, kot še nikoli doslej v zgodovini. Pri tem imajo pomembno vlogo dostopne informacijske in komunikacijske tehnologije, ki so pomemben dejavnik pri zagotavljanju enakih možnosti za vse. Omogočajo nam, da izkoristimo priložnosti digitalne družbe in svoj ustvarjalni potencial.

Če nam želite sporočiti kar koli v zvezi s prilagoditvijo spletne strani agenda.si ali potrebujete informacije o vsebinah, ki so vam trenutno nedostopne, nas lahko o tem obvestite na naslov info@agenda.si. 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si. 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 28. 6. 2021 na podlagi samoocene.

  • Zadnja sprememba izjave: dne 28. 6. 2021