Sodobna delovna mesta so vedno bolj odvisna od različnih informacijskih rešitev in orodij. Uporabnikom in organizacijam je na voljo kopica rešitev za različne naloge in podporo različnim procesom in dejavnostim. Izbirajo lahko med več konkurenčnimi rešitvami, ki ponujajo podobne ali skoraj enake funkcionalnosti. Organizacije pa so dostikrat v zadregi, kako se odločati med njimi. Pri tem običajno pozabljajo, da je učinkovitost rešitev v veliki meri odvisna od njihove uporabe in kako so uporabniki usposobljeni, izobraženi za njihovo uporabo in kakšno uporabniško podporo imajo na voljo.

V sklopu svoje ponudbe IT storitev organiziramo različna standardna izobraževanja in izobraževanja po meri ter praktične delavnice za širok nabor informacijskih rešitev. Naša IT izobraževanja, ki jih pripravljamo za različne ciljne skupine, obsegajo tako predstavitev konceptov kot tudi prikaz konkretnih primerov uporabe. Le-takšno izobraževanje namreč lahko zagotovi zadovoljne in produktivne uporabnike ter pomembno pripomore k dodani vrednosti za podjetje.

Izobraževanja za Red Hat, SUSE in Linux

Organiziramo izobraževanja in delavnice po meri za rešitve Red Hat, ki temeljijo na preizkušenih vsebinah in ponujajo hitro osvajanje praktičnih znanj. Med rešitvami naj omenimo izobraževanja za Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Red Hat Enterprise Virtualisation (RHEV), Ansible Tower, OpenShift ter OpenStack. Izobraževanja in delavnice za SUSE Linux Enterpise Server (SLES) ali druge proste različice Linuxa, kot so Ubuntu, Fedora ali CentOS.

Izobraževanja za različne CMS - Typo3, Magento, WordPress

Izvajamo standardna izobraževanja in delavnice po meri za različne odprtokodne spletne rešitve, ki temeljijo na preizkušenih vsebinah in omogočajo hitro osvajanje praktičnih znanj ter podporo procesom. Med rešitvami naj omenimo izobraževanja za Typo3 Entrprise CMS, Magento e-commerce, WordPress in druge odprtokodne rešitve.

Na voljo so izobraževanja za administratorje sistemov, kakor tudi za končne uporabnike – urednike. Posebej učinkovita so izobraževanje urednikov, ki se izvajajo na konkretnih portalih naročnikov in z dejanskimi spletnimi vsebinami, za katere uredniki skrbijo.

Izobraževanja za različne odprtokodne rešitve

S pomočjo naših izkušenj s številnimi spletnimi orodji in izkušenj z izvajanjem praktičnih IT izobraževanj in delavnic, vam nudimo prilagojene vsebine za različne odprtokodne rešitve, kot na primer NextCloud, OwnCloud, Mattermost, BigBlueButton, ...

IT izobraževanja po meri

Srečujemo se tudi z zahtevami in potrebami naročnikov, ki jih ni mogoče reševati z obstoječimi rešitvami ali prilagajanjem le-teh, zaradi česar je smiseln razvoj rešitve po meri s pomočjo spletnih tehnologij, ki jih uporabljamo pri standardnih rešitvah. Ob predaji tovrstne rešitve v uporabo poskrbimo tudi za ustrezno izobraževanje uporabnikov, ki lahko poteka bodisi v obliki delavnice, seminarja ali webinarja.

Imate izziv za nas?

Želite izboljšati digitalne kompetence svojih sodelavcev, jih usposobiti za samostojno uporabo sodobnih informacijskih rešitev? Usposobiti inženirski kader za upravljanje ali končne uporabnike za uporabo?

Zaupajte nam svoje želje, potrebe in načrte in predstavili vam bomo številne načine praktičnega izobraževanja ter zgodbe o uspehu. Za vsako programsko rešitev, četudi prosto in razširjeno, vam nudimo kakovostno izobraževanje po vaši meri.