Uspešna spletna prodaja ni odvisna le od lično izdelane in optimizirane e-trgovine, temveč tudi od dobro podprtih zalednih procesov, kot so plačilni sistemi, procesi zbiranja in pripravljanja naročil, odpošiljanje, logistika in podpora kupcem. Večji trgovci običajno združujejo več fizičnih lokacij, trgovin in različna skladišča, v e-trgovini pa ponujajo celovit nabor izdelkov. Pot oddanega spletnega naročila se nadaljuje preko zapletenega procesa zbiranja posameznih izdelkov po trgovinah in skladiščih do enkratne dostave končnemu kupcu. Za zagotovitev hitre in sledljive dostave celotnega in pravilnega naročila, kar predstavlja ključ do zadovoljstva stranke in ponovnega nakupa, so potrebne ustrezne IT rešitve.

Naše rešitve za logistiko in realizacijo spletnih naročil podpirajo:

  • prevzem obdelanih in zaključenih naročil, interne premike med lokacijami in skladišči na vnaprej določeno mesto ter enkratno dostavo končnemu kupcu
  • delne dostave iz različnih lokacij
  • kombiniranje različnih logističnih storitev, vključno z interno dostavo ali prevzemom na določenem mestu (Click&Collect)
  • razdeljevanje nalogov in sodelovanje različnih operaterjev ter popoln nadzor nad stanjem naročila
  • redno obveščanje kupca o stanju njegovega naročila, sledenje in predviden čas dostave

Imate izziv za nas?

Že imate spletno trgovino, več fizičnih lokacij in skladišč, vendar imate izzive z usklajevanjem zaloge in koordinacijo priprave paketov?

Naj se vaša naročila ne le kopičijo, temveč jih v čim krajšem času sledljivo in popolno dostavite svojim kupcem. Zaupajte nam svoje želje, načrte in potrebe in skupaj bomo našli rešitev za kompleksne sisteme distribucije in logistike.

Reference


Harvey Norman