Agenda izvedla celovito prenovo spletišča Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS

V sklopu projekta celovite prenove spletišč je po uspešno zaključenih prenovah povezanih portalov Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, s pomočjo podjetja Agenda d.o.o., zaživelo tudi matično spletišče www.akos-rs.si.


Prenova spletišča je vključevala tako vsebinsko kot tudi grafično prenovo, nadgradnjo funkcionalnosti, integracijo z obstoječimi sistemi ter izdelavo tehnične in razvojne dokumentacije.

Spletišče www.akos-rs.si je zgrajeno s pomočjo TYPO3 CMS, ki velja za eno izmed vodilnih rešitev za upravljanje spletnih vsebin. Poenoten, inovativen videz spletišča in vseh povezanih portalov ponuja izboljšano uporabniško izkušnjo za vse ciljne skupine uporabnikov. Poleg tega, da je spletišče v celoti zasnovano skladno z načeli odzivnega oblikovanja (prilagojeno za uporabo iz različnih naprav in brskalnikov), je dostopno tudi ljudem, ki imajo določene omejitve in posebne potrebe. Različne funkcionalnosti, kot so izboljšani iskalniki, filtri in navigacija vsem uporabnikom omogočajo enostavno ter hitro iskanje informacij. Ena izmed večjih in pomembnejših novosti pa je zagotovo možnost elektronske oddaje vlog za pridobivanje različnih dovoljenj na področju delovanja agencije, s čimer želi naročnik dvigniti uporabo javnih e-storitev.

Vrsta IT storitve: prenova spletnega mesta