AI Cimer: do informacij o študentskih nastanitvah s pomočjo klepetalnega robota (chatbot)

Le kdo si ne bi želel imeti pametnega cimra, ki ve odgovore na vsa vprašanja? No, skorajda vsa ...

Dostop do ustreznih informacij o možnostih nastanitve v študentskih domovih je lahko dolgotrajen in nepraktičen. Tradicionalne iskalne metode morda ne prinašajo zadostnih rezultatov, kar povzroča frustracijo, še posebej med tistimi, ki si želijo hitrih odgovorov na svoja vprašanja. S pomočjo umetne intelgience se je tem frustracijam moč izogniti, še posebno takrat, ko imamo nadzor nad virom informacij, s katerimi umetna inteligenca pri svojem delu operira.


Da bi študentom, ki iščejo študentsko nastanitev v prestolnici olajšali proces pridobivanja informacij, smo za našega naročnika razvili naprednega klepetalnega robota (AI chatbot), ki lahko uporabniku v trenutku postreže s podatki iz spletne strani Študentskega doma Ljubljana.

Latnosti klepetalnega robota

  1. Neprekinjena prisotnost in takojšnji odziv: AI chatbot zagotavlja neprekinjeno prisotnost in hitro odzivanje, kar omogoča uporabnikom takojšen dostop do informacij, ne glede na čas dneva ali dan v tednu. To pomeni, da lahko uporabniki dobijo odgovore na svoja vprašanja in rešitve za svoje težave tudi izven delovnega časa podpore strankam.
  2. Pridobivanje dragocenih vpogledov: Naročnik lahko preko izkušenj AI Cimra prejme dragocene vpoglede v vprašanja in mnenja uporabnikov prek analitičnih podatkov, ki jih zagotavlja klepetalni robot. To omogoča boljše razumevanje potreb in pričakovanj uporabnikov ter pomaga pri nadaljnjem razvoju komunikacijskih strategij.
  3. Odkrivanje vsebinskih vrzeli: Klepetalni robot analizira interakcije in razkriva področja, kjer spletno mesto morda nima dovolj informacij ali vsebin. Na podlagi tega lahko naročnik svoje vsebine smiselno dopolni, kar vodi do boljše uporabniške izkušnje in večjega zadovoljstva uporabnikov.
  4. Sočasna podpora različnim uporabnikom: AI chatbot lahko hkrati odgovarja na več vprašanj različnih uporabnikov. To omogoča bolj učinkovito podporo več uporabnikom hkrati.
  5. Neprestano izboljševanje: Z vsako interakcijo klepetalni robot pridobiva nove podatke, ki jih lahko uporabi za izboljšanje svojih odgovorov in priporočil v prihodnosti. Sčasoma postaja vse bolj natančen in učinkovit.
  6. Zmanjšanje stroškov: Uporaba klepetalnega robota lahko zmanjša stroške podpore strankam, saj zmanjšuje potrebo po človeškem kadru za odgovarjanje na pogosta vprašanja in opravljanje rutinskih nalog podpore.
  7. Večja angažiranost uporabnikov: Interaktivne funkcionalnosti klepetalnega robota lahko povečajo angažiranost uporabnikov na spletni strani, saj omogočajo bolj dinamično in osebno izkušnjo.

Metodologija razvoja rešitve

Razvoj klepetalnega robota se je začel s fazo konceptualizacije, kjer smo skupaj z naročnikom oblikovali osnovno ideja AI chatbot-a. Jasno smo določili cilje njegovega delovanja ter obseg vsebine, ki naj bi jo bo pokrival. S tem smo razvijalcem omogočili jasen okvir za nadaljnji razvoj. 

Sledila je izvedba osnovno delujoče različice klepetalnega robota, ki je delovala na omejenem naboru podatkov, na podlagi česar smo lahko preverili koncept in funkcionalnosti v praksi.

Po uspešni validaciji osnovne različice smo razvoj nadaljevali v smeri »LIVE« verzije chatbot-a. To je polna različica, pripravljena za interakcijo z uporabniki. AI Chatbot je s tem postal operativen in dosegljiv za uporabo na spletni strani. 

Nadaljnji razvoj klepetalnega robota vključuje nadgradnje in dodajanje novih funkcionalnosti. Njegovo delovanje se sistematično izboljšuje z uporabo pridobljenih podatkov in povratnih informacij od uporabnikov. Dodajanje novih funkcionalnosti širi zmogljivosti klepetalnega robota ter izboljšuje uporabniško izkušnjo, kar omogoča boljše prilagajanje na potrebe uporabnikov in spreminjajoče se trende.

Pomemben vidik rešitve klepetalnega robota je bila vključitev izjave o omejitvi odgovornosti glede točnosti zagotovljenih informacij. Ker se zavedamo možnosti napak, so uporabniki vselej obveščeni, da si klepetalni robot sicer prizadeva ponuditi točne informacije, vendar lahko pride do razhajanj. Poleg tega je stalno usposabljanje klepetalnega robota ključnega pomena za izpopolnjevanje njegovih odzivov in povečanje natančnosti v prihodnosti. Le z rednimi posodobitvami in prilagoditvami lahko zagotovimo, da AI chatbot ostane zanesljiv vir informacij za uporabnike.

Zaključek

Izvedba rešitve klepetalnega robota, ki jo poganja napredni jezikovni model umetne inteligence, se je izkazala za ključno pri izboljšanju dostopa študentov do informacij o študentskih domovih. Z izkoriščanjem zmogljivosti umetne inteligence se zdaj lahko uporabniki brez težav orientirajo v zapletenih stanovanjskih razmerah ter prejmejo pravočasne in ustrezne napotke. Čeprav izzivi, kot je tveganje napačnih informacij, ostajajo, so proaktivni ukrepi, kot so izjave o omejitvi odgovornosti in stalno usposabljanje, zmanjšali te pomisleke. Klepetalni robot je dokaz moči tehnologije pri omogočanju nemotenega dostopa do ključnih informacij.

Bi si tudi vi želeli implementirati naprednega klepetalnega robota, kot je AI Cimer, na vašo spletno stran? Stopite v stik z nami in skupaj bomo našli rešitev: info@agenda.si ali 01 200 99 50