MojZaupnik | Rešitev za izvajanje zakonskih zahtev ZZPri

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) v Sloveniji predstavlja ključno ureditev, ki ščiti pravice prijaviteljev v delovnem okolju, ne glede na sektor, v katerem delujejo. Zakon prinaša evropske standarde v slovensko zakonodajo, postavljajoč učinkovit mehanizem za prijavo kršitev in zagotavljanje zaščite prijaviteljem. V odziv na to zakonodajo smo razvili programsko rešitev, ki odgovarja na zahteve ZZPri. Aplikacija MojZaupnik omogoča enostavno evidentiranje, beleženje in obravnavo prijav kršitev v delovnem okolju, s poudarkom na zaščiti informacij pred nepooblaščenim dostopom.


1. marec je mimo, vendar pa je ta datum ključen za organizacije, ki morajo poslati podatke Komisiji za preprečevanje korupcije v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Če ste že uredili notranje prijavne poti in se prilagodili zahtevam zakona, čestitamo! Vaša predanost transparentnosti in zaščiti prijaviteljev je ključna za ohranjanje integritete vaše organizacije.

Če pa še niste vzpostavili notranjih prijavnih poti ali oddali zahtevanih poročil, je zdaj pravi trenutek, da razmislite o rešitvi, ki vam omogoča učinkovito izpolnjevanje zakonskih zahtev. MojZaupnik je prav ta rešitev – varna, prilagodljiva in v skladu z ZZPri.

Kaj vam nudi MojZaupnik?

  • Enostavno evidentiranje prijav:  Rešitev MojZaupnik vam s pomočjo pravnih strokovnjakov pripravi interni akt, izdela potrebne dokumente in svetuje pri imenovanju zaupnika, nudi strokovno pomoč med postopkom, vas obvešča o spremembah zakonodaje. Vključena aplikacija pa omogoča varno pošiljanje, beleženje in obdelavo prijav ter celotno komunikacijo med prijaviteljem (žvižgačem) in zaupnikom znotraj organizacije. 

  • Prilagodljiva rešitev: Aplikacija MojZaupnik je popolnoma prilagodljiva, omogoča prilagajanje funkcionalnosti ter popolno personalizacijo v skladu s celostno grafično podobo vaše organizacije. Glede na zahtevo jo lahko gostimo na vaši izbrani domeni. 

  • Varovanje identitete prijaviteljev: Varnost in zaupanje prijaviteljev sta ključnega pomena. MojZaupnik zagotavlja, da so informacije in identiteta prijaviteljev popolnoma zaščiteni, obenem pa omogoča učinkovito izmenjavo informacij z zaupnikom, ne da bi ogrozili anonimnost prijavitelja.

  • Tehnična in strokovna podpora: Ne le zmogljivo orodje, temveč tudi tehnično podporo in strokovno svetovanje s področja prava ter postopkov ravnanja v skladu z ZZPri.

MojZaupnik ni le orodje za izpolnjevanje zakonskih zahtev, temveč predstavlja ključno sredstvo za spodbujanje integritete, transparentnosti in odkrivanje nepravilnosti v organizacijah. Rešitev omogoča, da zaposleni brez strahu prijavijo kršitve, kar je ključno za zaščito zaposlenih in preprečevanje nepravilnosti v organizacijah.

Kaj je ZZPri?

Zakon o zaščiti prijaviteljev je pravni okvir, ki varuje posameznike, ki prijavljajo kršitve ali nepravilnosti v organizacijah ali državnih organih. Namen zakona je zagotoviti ustrezno zaščito prijaviteljem in preprečiti diskriminacijo ali maščevanje zaradi njihovih prijav. Prijavitelji imajo pravico do anonimne prijave ter zaščite pred morebitnimi negativnimi posledicami.

Kdo je prijavitelj / žvižgač?

Prijavitelj je posameznik, ki obvešča o nepravilnostih z namenom preprečitve morebitne škode, nesreče ali kaznivega dejanja. Kljub pozitivnemu namenu lahko žvižgači doživljajo stigmatizacijo, zato je pomembno, da družba spodbuja ozaveščanje in zagotavlja podporo tistim, ki prakticirajo žvižgaštvo.

Kdo je zaupnik?

Zaupnik je ključna oseba v postopkih za zaščito prijaviteljev. Njegova naloga je prejemanje prijav o kršitvah integritete ter zagotavljanje varovanja zaupnosti identitete prijaviteljev. Zaupnik je neodvisna in nepristranska oseba, ki ima ustrezno strokovno znanje.

Zakaj vzpostaviti notranje prijavne poti?

Vzpostavitev notranjih prijavnih poti je ključna za izpolnjevanje zahtev ZZPri. To vključuje imenovanje zaupnika, določitev naslova za prejem prijav ter sprejetje internega akta, ki natančno opredeljuje postopke in varnostne ukrepe ter preprečuje razkritje identitete prijavitelja.

Zakaj MojZaupnik?

MojZaupnik je celovita rešitev, ki vaši organizaciji omogoča enostavno implementacijo notranjih prijavnih poti v skladu z ZZPri, zagotavlja tehnično podporo ter pravno svetovanje, s čimer pripomore k vašemu uspehu in skladnosti z zakonodajo. Več informacij: https://mojzaupnik.si/