Odlični rezultati projekta prenove spletišča Natura 2000

Agenda Open Systems je v okviru projekta Krepitev upravljanja Nature 2000 LIFE-IP NATURA.SI, ki ga financirajo Evropska unija, Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji, izvedla prenovo spletišča Natura 2000.


Agenda Open Systems je okviru projekta Krepitev upravljanja Nature 2000 LIFE-IP NATURA.SI, ki ga financirajo Evropska unija, Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji, uspešno izvedla prenovo spletišča enega izmed mehanizmov varovanja naravne dediščine Evropske unije - Natura 2000. Gre za evropsko ekološko omrežje, namenjeno ohranjanju biotske raznovrstnosti in izboljšanju ozaveščenosti in nivoja informacij o natura vrstah, habitatnih tipih in območjih.

Spletišče Natura 2000 je pomemben vir informacij za več skupin uporabnikov. Vsebuje veliko bazo strokovnih podatkov, dokumentov, poročil, raziskav, uredb, opisov vrst in habitatnih tipov ter informacij o omejitvah, postopkih in primerih dobrih praks.

Zaradi širokega nabora podatkov je bila postavitev spletišča kompleksen in zahteven projekt, ki je vključeval oblikovno, vsebinsko in funkcionalno prenovo. Za izgradnjo spletišča smo uporabili orodje TYPO3 CMS, ki velja za eno izmed najbolj priljubljenih orodij za upravljanje spletnih vsebin in ponuja širok nabor funkcionalnosti ter omogoča enostavno urednikovanje za urednike spletnega mesta.

Vizualna podoba spletišča je sodobna, pregledna in skrbno zgrajena v skladu s celostno grafično podobo LIFE projekta. Spletišče je prilagojeno za uporabo iz različnih naprav in brskalnikov. Poleg tega vsebuje tudi funkcionalnost, ki omogoča dostopnost spletišča tudi ljudem, ki imajo določene omejitve in posebne potrebe (npr. slabovidnost). S pomočjo TYPO3 CMS smo dosegli tudi odlično optimizacijo spletišča - namreč, spletišče Natura 2000 po poročilih orodja za merjenje uporabniške izkušnje PageSpeed Insightdosega najvišje ocene - kar 99 točk od 100.