Prenova spletnih strani Državnega odvetništva RS

Agenda Open Systems je poskrbela za osveženo podobo spletnih strani Državnega odvetništva Republike Slovenije.


Državno odvetništvo RS je državni organ, ki zastopa našo državo in druge subjekte pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji, kot tudi pred tujimi sodišči, tujimi arbitražami, mednarodnimi sodišči in mednarodnimi arbitražami.

Na svojem spletnem mestu www.dodv-rs.si Državno odvetništvo obiskovalce informira o svojih pristojnostih in nalogah, objavlja pa tudi slovenske prevode odločb, ki jih je ESČP izdalo proti Sloveniji. Da bi izboljšali uporabniško izkušnjo ter dostopnost spletišča, so se na Državnem odvetništvu odločili za prenovo spletnih strani, vključno s svojim intranetom. Na podlagi dobrih izkušenj so kot sistem za upravljanje z vsebinami tudi tokrat izbrali odprtokodni TYPO3 CMS, in sicer njegovo najnovejšo različico v11 LTS.

Kot vsak organ, je tudi Državno odvetništvo dolžno redno vzdrževati in javno objavljati katalog informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga. Ker gre pri katalogu za zbirko informacij, ki se lahko pojavljajo tudi na drugih straneh spletišča, so uredniki velikokrat postavljeni pred dejstvo, da sprememba podatkov na eni strani (npr. kontaktni podatki) pomeni, da je vsebino potrebno posodobiti tudi v katalogu javnih informacij. V primeru, da je teh sprememb veliko oziroma da se dogajajo pogosto, je to delo za urednike lahko precej zamudno. Da bi si vse skupaj kar se da poenostavili, smo naročniku predlagali uporabo TYPO3 funkcionalnosti, ki omogoča večkratno objavo istega vsebinskega elementa na različnih straneh spletišča. Na ta način lahko uredniki po novem urejajo vsebino na enem mestu, spremembe pa so hkrati vidne tudi drugje po spletišču.

Ker državno odvetništvo opravlja naloge iz svoje pristojnosti na sedežu v Ljubljani in osmih zunanjih oddelkih, je bilo potrebno razmisliti o tem, kako podatke posamezne organizacijske enote prikazati na čim bolj pregleden način. Na željo naročnika smo v ta namen izdelali interaktivni zemljevid regij, s pomočjo katerega lahko uporabnik hitro pridobi informacije zanj pristojnega oddelka.