Sodobne oblačne platforme in razvoj programskih rešitev | Kubernetes, cloud native, DevOps, GitOps

S ponudbo storitev "managed private cloud" in "managed kubernetes" lahko hitro stopite na pot digitalne preobrazbe vaše organizacije in se takoj posvetite vsebinskemu razvoju. Za vso platformo, tehnologijo, upravljanje in celo gostiteljstvo v zasebnem oblaku poskrbi Agenda Open Systems s svojim izkušenimi strokovnjaki. 


V zadnjih letih smo priča hitremu tehnološkemu razvoju sodobnih programskih rešitev in velikim tehnološkim ter organizacijskim spremembam. Večina novih rešitev se razvija na t.i. cloud native način, ki vključuje tako tehnološke novosti, kot tudi nov pristop pri razvoju, testiranju, uporabi in nadgradnjah programskih rešitev. Cloud native postavlja oblačno računalništvo na prvo mesto in vključuje tehnologije, orodja, postopke in način sodelovanja, ki so ga v informatiko prinesli veliki ponudniki oblačnih storitev in rešitev, kot so Google, Amazon, Microsoft.

Stare monolitne aplikacije, ki živijo v okolju odjemalec-strežnik, tečejo na virtualiziranih strežnikih in vključujejo tisoče vrstic kode, kjer se skriva kompleksna logika, so stvar preteklosti. Prav tako so vedno manj aktualni waterfall projektni pristopi, ki slepo sledijo projektnim specifikacijam in se po načrtovanih korakih premikajo proti v začetku zastavljenem cilju. Razvoj oblačnega računalništva, agilnost digitalnih podjetij ter startup programerjev vstopa tudi v poslovni svet.

Kubernetes, cloud native, DevOps, GitOps

Sodobne rešitve sledijo načelom mikrostoritvene arhitekture, se izvajajajo v kontejnerskem okolju, sam razvoj pa sledi konceptom DevOps, DevSecOps ali GitOps. Za vse je značilen agilen pristop k razvoju programske opreme, ki upošteva potrebe končnih uporabnikov in sledi ciljem najboljše delujoče rešitve v krajšem času, upoštevajoč spreminjajoče se okoliščine in potrebe uporabnikov.

Tehnološko središče razvoja cloud native rešitev so sodobne oblačne platforme, med njimi je najbolj razširjena in uporabljana Kubernetes (ali s kriptično oznako k8s) ali njegove enterprise izpeljanke kot sta OKD ali Red Hat OpenShift. Sodobnejši način razvoja ponuja tudi dodatna orodja za razvoj, integracije, testiranje in upravljanje programskih rešitev, kot so GitHub, Git Bucket, Ansible, Argo, Quarkus, Tekton, Quay, Chaos mesh, Chef, Splunk, Jenkins, Junit in drugi.

Sodobne cloud native programske rešitve običajno tudi temeljijo na sodobnih razvojnih okoljih in jezikih. Programskih jezikih JavaScript ali TypeScript, pogosti so tudi Python, Java, Ruby, PHP, .NET ali .NET Core ali drugi. Zanimivo, da se različni jeziki uporabljajo tako na front endu kot back endu. Tak primer je vedno bolj razširjena uporaba JavaScripta tudi na strežniški strani – Node.js strežnik.

Popolnoma upravljan Kubernetes

Cloud native razvoj programske opreme prinaša mnogo novost tako za razvijalce, kot tudi za sistemske inženirje. Ambicioznim organizacijam želimo omogočiti čim lažji vstop v svet cloud native razvoja, zato ponujamo storitev upravljane Kubernetes platforme z vsemi orodji v vašem podatkovnem centru ali gostiteljstvo v našem zasebnem oblaku Elasticbox.eu.