Z odprto kodo do nižjih stroškov v javnem sektorju

Nedavne študije kažejo, da bi lahko javni sektor z nabavo odprtokodne programske opreme zmanjšal skupne stroške lastništva, preprečil vezanost na ponudnika in posledično povečal svojo digitalno avtonomijo. 


Evropska komisija je 6.9.2021 objavila rezultate študije, ki analizira gospodarski vpliv odprtokodne programske in strojne opreme na evropsko gospodarstvo.

Na podlagi ocene so podjetja s sedežem v EU leta 2018 vložila približno milijardo evrov v odprtokodno programsko opremo, kar je prineslo pozitivne učinke za evropsko gospodarstvo v višini od 65 do 95 milijard evrov. Študija predvideva, da bi 10-odstotno povečanje sredstev za odprtokodno programsko opremo na letni ravni ustvarilo dodatnih 0,4 % do 0,6 % BDP ter več kot 600 novih IKT zagonskih podjetij v EU.

Študije primerov kažejo, da bi lahko javni sektor z nabavo odprtokodne programske opreme, namesto lastniške programske opreme, zmanjšal skupne stroške lastništva, preprečil vezanost na ponudnika in posledično povečal svojo digitalno avtonomijo. Študija obsega številna konkretna priporočila za doseganje digitalne avtonomije javnega sektorja, odprtost raziskav in inovacij za evropsko rast ter digitalizirano in notranje konkurenčno industrijo.

Dolgoročno se lahko izsledki študije uporabijo za krepitev odprtokodne dimenzije ter razvoj prihodnjih politik na področju programske in strojne opreme za industrijo EU. 

Prav tako ima Evropska komisija od oktobra lani svojo strategijo za odprtokodno programsko opremo 2020–2023, ki še dodatno spodbuja preobrazbeni, inovativni in sodelovalni potencial odprte kode v luči doseganja ciljev krovne digitalne strategije Evropske komisije ter prispeva k programu digitalna Evropa.

Strategija Komisije namenja poseben poudarek izmenjavi in ponovni uporabi programskih rešitev in znanj ter večji uporabi odprte kode v informacijskih tehnologijah in na drugih strateških področjih.

Izvirnik sporočila si lahko preberete na strani Evropske komisije.

Celotno študijo Evropske komisije si lahko prenesete tukaj.