Generativna umetna inteligenca e-commerce in PIM: 5 ključnih korakov za izboljšanje marketinške strategije

Generativna umetna inteligenca in sistemi za upravljanje s podatki o izdelkih (PIM) ponujata izjemen potencial za izboljšanje trženjskih veščin podjetij. Centralno upravljanje podatkov o izdelkih je bistvenega pomena za posodobljene in popolne informacije, ki so nato na voljo vsem kanalom v realnem času. PIM služi kot enoten vir informacij in omogoča, da podjetja hitreje in z manj napakami predajo izdelke na trg.


Generativna umetna inteligenca (AI) in upravljanje podatkov o izdelkih (PIM) sta postala ključni orodji za sodobno trženje. Ta dva tehnološka pristopa lahko pomembno izboljšata marketinške strategije organizacij:

 1. PIM - Centralno upravljanje podatkov o izdelkih: PIM omogoča zbiranje in upravljanje podatkov o izdelkih na enem mestu. Ta centralizirani pristop zagotavlja popolne in posodobljene podatke, ki so vedno dostopni, izboljšuje čas za vstop na trg in zagotavlja boljšo uporabniško izkušnjo.

 2. Generativna AI za učinkovitejšo uporabo podatkov: Generativni modeli umetne inteligence, kot so veliki generativni modeli (LGAIM) in orodja, ki temeljijo na pravilih, omogočajo hitro in učinkovito uporabo podatkov za ustvarjanje besedil in vsebin.

  • Ustvarjanje besedil: Obstajata dva pristopa - avtomatizacija z LGAIM in avtomatizacija z modeli, ki temeljijo na pravilih. Oba pristopa se lahko uporabita skupaj ali ločeno, odvisno od potreb.

  • Težave z generativnimi modeli: Generativni modeli so odlični za ustvarjanje kreativnih vsebin, vendar se lahko pojavijo težave, kot so halucinacije (ustvarjanje neresničnih informacij) in pristranskost.

 3. Ustvarjanje slik izdelkov z AI: Predvideva se, da bo generativna umetna inteligenca do leta 2027 omogočila avtomatizacijo kar 70 % vseh oblikovalskih nalog. To vključuje ustvarjanje novih slik, prilagajanje obstoječih slik ali usposabljanje modelov z lastnimi slikami.

  • Prednosti prilagajanja slik: S pomočjo AI lahko spremenite ozadje in prikažete izdelek v različnih okoljih. To prihrani stroške, poveča število slik izdelkov in omogoča njihovo personalizacijo.

 4. Aplikacije AI v upravljanju informacij o izdelkih (PIM): Podatki so ključnega pomena za usposabljanje modelov AI, saj jim dajejo kontekst. Vaš PIM lahko posreduje podatke modelom AI, kot je ChatGPT, da ustvarijo ali obogatijo samodejne pozive.

 5. Povezovanje slike in besedila - Ustvarjanje alternativnih oznak (ALT): Ustrezna podpora ALT oznakam izboljša uporabniško izkušnjo na določeni napravah, obenem pa bo slednja v prihodnosti zakonsko obvezna na trgih EU.

Generativna umetna inteligenca in sistemi za upravljanje s podatki o izdelkih (PIM) ponujata izjemen potencial za izboljšanje trženjskih veščin podjetij. Centralno upravljanje podatkov o izdelkih je bistvenega pomena za posodobljene in popolne informacije, ki so nato na voljo vsem kanalom v realnem času. PIM služi kot enoten vir informacij in omogoča, da podjetja hitreje in z manj napakami predajo izdelke na trg.

Generativni modeli umetne inteligence, kot je ChatGPT, lahko te podatke uporabljajo še bolj učinkovito. Na primer, pri ustvarjanju besedil o izdelkih obstajata dva pristopa: avtomatizacija z velikimi generativnimi modeli umetne inteligence ali avtomatizacija z modeli, ki temeljijo na pravilih. Oba imata svoje prednosti in slabosti, odvisno od konteksta uporabe. Veliki generativni modeli so odlični za kreativne vsebine, medtem ko so modeli, ki temeljijo na pravilih, idealni za samodejno ustvarjanje doslednih in v velikem številu vsebin, kot so besedila o izdelkih.

Uporaba Generativne umetne inteligence in PIM v praksi

Generativna umetna inteligenca in PIM omogočata široko paleto uporab, ki segajo od ustvarjanja besedil in slik do zagotavljanja boljših izkušenj z izdelki. Ta kombinacija omogoča podjetjem, da hitreje razširijo svoje trženje, kar lahko vodi do večje konkurenčne prednosti na trgu. Vendar je treba biti tudi pozoren na morebitne težave, kot so halucinacije in pristranskost pri modelih za ustvarjanje besedil, da se zagotovi natančnost in doslednost vsebin.

Agenda Open Systems, s pomočjo svojih kompetenc in izkušenj s kompleksnimi odprtokodnimi rešitvami za poslovna okolja, kot so Magento in Pimcore, razvija in raziskuje na področju generativne umetne inteligence. Še posebej z uporabo tehnologij, ki temeljijo na odprtih LLM (Language Model Learning) ter omogočajo izgradnjo varnih in zasebnih rešitev umetne inteligence. Na področju rešitev za e-commerce sektor je podjetje začelo dodajati tehnike učenja in prilagajanja, da bi rešitve bolj natančno naslovile posebne naloge, ki jih predstavlja ta dinamičen in hitro spreminjajoč se trg.

Napredna LLM tehnologija v povezavi z metrikami omogoča rešitve, ki lahko analizirajo in razumejo specifične zahteve e-commerce industrije. Te rešitve niso le prilagodljive in skalabilne, ampak tudi zasebne in varne, kar je v skladu s filozofijo podjetja o zagotavljanju popolne varnosti podatkov in spoštovanju regulative EU.

Agenda Open Systems kot partner za digitalno preobrazbo

AI rešitve omogočajo podjetjem in organizacijam, da avtomatizirajo procese, optimizirajo svoje operacije in izboljšajo izkušnjo strank. Vse to z uporabo napredne umetne inteligence, ki lahko "razume" specifične potrebe vsake organizacije. Zaradi dolgoletnih izkušenj in močnih kompetenc, Agenda Open Systems ni samo ponudnik teh rešitev, temveč tudi zaupanja vreden partner pri njihovem uvajanju, zagotavljanju podpore in stalnem razvoju.

Z razvojem tovrstnih rešitev Agenda Open Systems nadaljuje s svojo zavezanostjo odprtokodnim tehnologijam in inovacijam, ki pomagajo oblikovati prihodnost digitalne preobrazbe podjetij in organizacij. S svojo ekspertizo in znanjem na področju odprte digitalne preobrazbe, predstavlja sodobne, inovativne in tehnološko sodobne rešitve.