Klasična virtualizacija datacentrov in zahteve za cloud native agilnost: pot skozi sodobne IT izzive s Kubernetes in KubeVirt

Digitalni svet je poln hitrih tehnoloških sprememb in novih zahtev za inoviranje. Nedavna negotovost okoli prihodnosti VMware-a zaradi prevzema s strani Broadcoma odpira vprašanja o nadaljnji usmerjenosti, višji cenovni politiki in ustrezni osredotočenosti na stranke.


V tem negotovem času, se kot obetavne alternative ponujata Red Hat OpenShift Plus (OCP+) in KubeVirt. Obe tehnologiji obljubljata večjo agilnost, stroškovno učinkovitost ter podporo sodobnim DevSecOps procesom in avtomatizaciji, kar zagotavlja fleksibilnost in učinkovitost v hitro spreminjajočem se IT okolju. Predstavljamo ključne izzive in možnosti OCP+ ter KubeVirt, kot sodobne rešitve za upravljanje tradicionalnih VM obremenitev in "cloud-native" aplikacij ter omogočajo podjetjem, da ostanejo konkurenčna in agilna v obdobju tehnoloških sprememb.

Digitalni izzivi agilnih organizacij

Naraščajoča potreba po integraciji z obstoječimi legacy virtualnimi stroji (VM) in hkratno podporo novim, agilnim metodologijam razvoja programske opreme je postala očitna. Podjetja iščejo načine, kako ohraniti naložbe v obstoječo infrastrukturo, medtem ko si prizadevajo za prehod na bolj agilne, skalabilne in stroškovno učinkovite "cloud-native" tehnologije. Tradicionalne virtualizacijske platforme pogosto težko zagotavljajo potrebno stopnjo integracije in avtomatizacije, ki omogoča učinkovit razvoj, testiranje in uvajanje aplikacij v hitro spreminjajočih se poslovnih okoljih.

Ta razkorak med potrebami sodobnega podjetja in omejitvami klasičnih virtualizacijskih tehnologij je pripeljal do iskanja novih rešitev. Podjetja iščejo pristope, ki ne le da omogočajo bolj fleksibilno in avtomatizirano upravljanje IT virov, ampak tudi podpirajo DevSecOps kulturo sodelovanja, stalnega izboljševanja in hitrega odzivanja na tržne priložnosti. V tem kontekstu se kot ključne izkažejo tehnologije, ki omogočajo premostitev prepadov med klasičnimi VM in sodobnimi kontejnerskimi tehnologijami, hkrati pa zagotavljajo platformo za integracijo, avtomatizacijo in upravljanje celotnega življenjskega cikla aplikacij.

Iskanje alternativ in sodobnih rešitev

V iskanju prilagodljivosti, ki presega tradicionalne okvirje, podjetja raziskujejo nov teren oblačnih tehnologij, ki ponuja sveže možnosti za reševanje obstoječih izzivov virtualizacije. Razvoj tehnologije ne miruje, s tem pa naraščajo potrebe po inovativnih pristopih, ki zagotavljajo večjo fleksibilnost, znižujejo operativne stroške in obenem optimizirajo delovne procese. 

Predstavljajte si preobrazbo, ki ne le izboljša trenutno stanje, ampak odpira vrata novim poslovnim priložnostim

Med razmišljanjem o odmiku od zastarelih virtualizacijskih tehnologij, se podjetja srečujejo z več potmi, ki vodijo k sodobnejšim oblačnim platformam. Nekatera razmišljajo o celovitem prehodu na "cloud-first" strategijo, ki obljublja obsežno skalabilnost in agilnost, medtem ko druga preučujejo možnosti nadgradnje obstoječih legacy sistemov z bolj prilagodljivimi in stroškovno učinkovitimi rešitvami. Medtem ko je izbira popolnoma nova platforma privlačna, predstavlja tudi neposreden izziv: kako zagotoviti gladko prehajanje, ne da bi pri tem žrtvovali obstoječe naložbe ali ogrozili trenutno delovanje? V tem raziskovalnem potovanju se mnoga podjetja usmerjajo k odprtokodnim rešitvam, kot sta OpenStack in Kubernetes. 

OpenStack, z oblakom kot svojo domeno, ponuja platformo za upravljanje velikih količin računalniških, shranjevalnih in omrežnih virov po celotnem podatkovnem centru. Po drugi strani pa

Kubernetes prevzema vodilno vlogo kot de facto standard za orkestracijo kontejnerjev, zagotavlja orodja za avtomatizacijo uvajanja, skaliranja in upravljanja aplikacij v kontejnerjih. Ta dva pristopa ponujata različne perspektive na oblačne tehnologije, vsak s svojimi prednostmi, ki omogočajo podjetjem, da oblikujejo svojo infrastrukturo glede na specifične potrebe. Kljub temu pa nobena od teh rešitev ni popolna. Podjetja morajo skrbno tehtati prednosti in slabosti vsake od možnosti, upoštevaje dejavnike kot so stroški, kompleksnost implementacije, združljivost z obstoječimi sistemi in potencial za prihodnjo rast. Pri tem je ključnega pomena razumevanje, da prava izbira ni nujno v izbiri ene same tehnologije, ampak morda v hibridnem pristopu, ki združuje najboljše lastnosti več platform za doseganje optimalne učinkovitosti, fleksibilnosti in varnosti. 

Odprtokodne rešitve, kot sta OpenStack in Kubernetes, nudijo obetaven temelj za to preobrazbo, vendar je pot do celovitega izkoristka njihovega potenciala polna strateških odločitev. Pri izbiri poti naprej je ključno, da podjetja razvijejo jasno strategijo, ki upošteva njihove edinstvene poslovne zahteve in cilje, pri tem pa izkoristijo najnovejše dosežke v tehnologiji. 

Kubernetes, orodje za orkestracijo kontejnerjev, in KubeVirt, ki razširja Kubernetesove zmogljivosti na upravljanje virtualnih strojev.

Skupaj predstavljata močno kombinacijo za upravljanje sodobnih in tradicionalnih aplikacijskih delovnih obremenitev v enotnem okolju. Kubernetes, vodilna platforma za orkestracijo kontejnerjev, avtomatizira uvajanje, skaliranje in upravljanje aplikacij, kar omogoča bolj agilne in učinkovite IT operacije. KubeVirt pa omogoča te prednosti tudi za virtualne stroje, kar podjetjem zagotavlja možnost, da postopno modernizirajo svoje aplikacije brez izgube združljivosti z obstoječimi VM temelječimi delovnimi obremenitvami. Ta pristop omogoča boljšo izrabo virov, večjo prilagodljivost pri uvajanju novih in modernizaciji obstoječih aplikacij ter izboljšano operativno učinkovitost.

Enterprise rešitev Red Hat OCP+ z dodatkom KubeVirt

Red Hat OpenShift Plus (OCP+) združuje moč Kubernetes, dodatno varnost, avtomatizacijo in integrirane DevSecOps orodja za lažji razvoj, uvajanje in upravljanje aplikacij. Z vključitvijo KubeVirt, OCP+ ponuja rešitev, ki združuje najboljše iz obeh svetov: sodobno oblačno native okolje z možnostjo integracije in upravljanja legacy VM. Ta pristop ne le da zmanjšuje kompleksnost in stroške, ampak tudi pospešuje inovacije znotraj podjetja. 

Za podjetja, ki stremijo k digitalni preobrazbi, predstavljajo te tehnologije ključ do prihodnosti, ki je agilna, učinkovita in prilagodljiva. Vključitev "cloud-native" aplikacij in DevSecOps procesov v kombinaciji s podporo za legacy VM skozi Kubernetes in KubeVirt odpira nova vrata za inovacije in rast. Red Hat OCP+ z dodatkom KubeVirt predstavlja celovito platformo, ki je pripravljena na izzive prihodnosti, omogoča hitrejši razvoj in uvajanje aplikacij ter zagotavlja večjo varnost in skladnost. 

Ta prehod ni le tehnološka nadgradnja, ampak strateška prelomnica.

Z njim podjetja ne samo odgovarjajo na trenutne zahteve trga, ampak se tudi proaktivno pripravljajo na prihodnje trende in tehnološke premike. 

Z Red Hat OCP+ in KubeVirt, Agenda Open Systems nudi rešitve, ki ne samo da naslavljajo te ključne faktorje, ampak tudi podpirajo podjetja na njihovi poti digitalne transformacije, omogočajo inovacije in zmanjšujejo operativne stroške. 

Prednosti teh tehnologij so očitne: od zmanjšanja TCO, povečanja operativne učinkovitosti do zagotavljanja večje varnosti in skladnosti. Z Red Hat OCP+ in KubeVirt, podjetja pridobijo orodja in tehnologije, ki so potrebna za gradnjo, uvajanje in upravljanje aplikacij v dinamičnem, večoblačnem svetu. To je priložnost, da presežejo omejitve klasičnih virtualizacijskih tehnologij in korakajo v prihodnost z oblačnimi native aplikacijami in DevSecOps procesi, ki so osredotočeni na hitrost, varnost in inovativnost. 

Z izkušnjami in strokovnim znanjem Agende Open Systems lahko podjetja izkoristijo te tehnologije za doseganje svojih poslovnih ciljev, izboljšanje konkurenčnosti in zagotavljanje trajnostne rasti.

Če zaključimo, odločitev za prehod na sodobne oblačne platforme kot so Kubernetes in KubeVirt z dodatkom enterprise rešitev kot je Red Hat OCP+ ni le tehnološka izbira, ampak strateška odločitev, ki lahko definira prihodnost podjetja. Z izbiro prave platforme in partnerja, ki nudi podporo in strokovno znanje, lahko podjetja maksimizirajo potencial teh tehnologij in zagotovijo svojo uspešnost tudi v prihodnje.

Za več informacij in svetovanje nam pišite na info@agenda.si ali nas pokličite na 01 200 99 50.