Razvoj optimizirane storitve analize izražanja genov na osnovi posamezne celice


Predmet projekta je razvoj in demonstracija nove inovativne trajnostne visoko tehnološke storitve analize izražanja genov na osnovi posamezne celice (ang. Single Cell Gene Sequencing) - SC-Seq analiza. Storitev je namenjena farmacevtskim in biotehnološkim podjetjem pri razvoju novih bioloških zdravil ali genskih terapij pri zdravljenju bolezni, pa tudi raziskovalnim in kliničnim ustanovam za izvajanje medicinskih kliničnih raziskav, npr. na področju nevroznanosti, raziskav raka itd. Storitev SC-Seq analize pridobi podatke na ravni posamezne celice, kar je bistven tehnološki preskok glede na obstoječe metode, kjer pridobimo povprečne podatke za celoten vzorec. Poleg tega so laboratorijski tehnološki postopki bistveno krajši, manj zahtevni in manj obsežni kot pri klasičnih metodah, posledično je bistveno manjši tudi vpliv na okolje, tako pri porabi električne energije kot pri porabi plastičnega laboratorijskega materiala in potencialno nevarnih snovi.

Skupna vrednost projekta: 1.951.862,61 EUR

Višina sofinanciranja: 998.895,77 EUR

Konzorcijski partnerji:

  • LABENA d.o.o.
  • AGENDA d.o.o.
  • NETIS d.o.o.
  • FORWARD d.o.o.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za »okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti« (JR DEMO PILOTI NOO)

Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.