Pot digitalne preobrazbe: od izgovorov k priložnostim | 1. del

Digitalna preobrazba je postala ključen element sodobnega poslovanja, ki podjetjem omogoča konkurenčnost na današnjem hitro razvijajočem se trgu. Kljub številnim prednostim pa se številna podjetja še vedno težko odločajo za digitalno preobrazbo, pri čemer navajajo različne izgovore, zakaj to ni prednostna naloga ali zakaj to ni pomembno za njihovo poslovanje. Ti izgovori obsegajo vse od pomislekov glede zmanjševanja števila delovnih mest in varnosti podatkov do pomanjkanja finančnih sredstev in odpora do sprememb.

Z odločnim reševanjem teh izzivov lahko podjetja premagajo ovire digitalne preobrazbe in izkoristijo številne prednosti, ki jih ta ponuja. Zato si poglejmo, kako krmariti po poti digitalne preobrazbe in izgovore spremeniti v priložnosti.


1.  »Digitalna transformacija je le modna muha; v resnici je ne potrebujemo«

Digitalna preobrazba ni le modna muha, temveč nujen korak za uspeh na današnjem trgu. Z uvajanjem digitalnih tehnologij lahko podjetja izboljšajo učinkovitost, povečajo produktivnost in bolje razumejo svoje stranke. Poleg tega lahko digitalna preobrazba podjetjem pomaga, da se bolje prilagodijo spremembam na trgu in ostanejo pred konkurenco. Pomaga lahko tudi pri zmanjšanju stroškov in povečanju prihodkov. Tudi če vaše podjetje trenutno dobro posluje, se je potrebno zavedati, da se poslovni svet nenehno razvija, zato lahko neprilagajanje spremembam dolgoročno postavi vaše podjetje v slabši položaj.

2.  »Digitalna transformacija zmoti obstoječe poslovanje podjetij«

Strah pred motnjami v obstoječem poslovanju je pogosta skrb, ko gre za digitalno preobrazbo. Vendar je pomembno razumeti, da pri digitalni preobrazbi ne gre le za uvajanje novih tehnologij, temveč tudi za preoblikovanje načina delovanja organizacije in interakcije s strankami. To lahko vključuje spremembe procesov, odločanja in celo kulture podjetja.

Eden od načinov za razreševanje te zagate je, da začnete z majhnimi pilotnimi projekti, ki lahko pokažejo koristi sprememb in ustvarijo zagon za nadaljnje uvajanje. Z majhnimi začetki in nadgradnjo uspehov lahko podjetja postopoma uvajajo spremembe in zmanjšajo tveganje motenj v obstoječem poslovanju.

Drug način je, da v proces digitalne preobrazbe vključite svoje zaposlene. Slednje lahko obsega vključevanje v proces načrtovanja in odločanja ter zagotavljanje usposabljanja o novih tehnologijah in procesih. Če zaposlenim zagotovite potrebna znanja in vire, bodo bolje usposobljeni za prilagajanje spremembam, s čimer boste zmanjšali tveganje motenj.

Poleg tega je pomembno, da imate digitalno strategijo ter jasen načrt za izvajanje, ki naj vključuje časovne okvire, vire in mejnike. S tem boste zagotovili, da bo postopek izvajanja dobro usklajen ter da bodo morebitne težave pravočasno ugotovljene in obravnavane.

3.  »Digitalna preobrazba vodi v zmanjševanje števila delovnih mest«

Res je, da lahko digitalna preobrazba povzroči izgubo nekaterih delovnih mest, saj lahko avtomatizacija in druge digitalne tehnologije povzročijo, da postanejo nekatere naloge in vloge nepotrebne. Vendar pa je treba opozoriti, da digitalna preobrazba ustvarja tudi nove zaposlitvene priložnosti, zlasti na področjih, kot so analiza podatkov, digitalno trženje in razvoj programske opreme. Poleg tega lahko digitalna preobrazba vodi v prekvalifikacijo in nadgradnjo delovnih mest, saj se bodo morali zaposleni prilagoditi novim tehnologijam in procesom. Nadalje, digitalna transformacija vpliva tudi na splošno rast in širitev podjetja, kar posledično ustvarja nove zaposlitvene priložnosti. 

Kot vidite je pomembno, da digitalne preobrazbe ne obravnavate kot grožnjo delovnim mestom, temveč kot priložnost za vaše podjetje in vaše zaposlene, da se prilagodijo, rastejo in uspevajo v digitalni dobi.

4.  »Stranke imajo raje pristen človeški stik«

Čeprav je nekaterim strankam ljubši osebni stik s človekom, je veliko tudi takih, ki imajo raje udobje in hitrost digitalnih kanalov. Seveda je ob tem pomembno, da vzpostavite ravnovesje med človeško interakcijo in digitalnimi tehnologijami. Namesto da bi popolnoma nadomestili človeški stik, lahko slednjo z digitalno transformacijo dopolnimo in izboljšamo. Z uporabo digitalnih tehnologij za zbiranje podatkov o strankah lahko tako podjetja bolje razumejo potrebe in želje svojih kupcev ter te informacije uporabijo za zagotavljanje bolj prilagojenih in učinkovitih storitev.

Podjetja lahko digitalne kanale, kot so klepetalni roboti in aplikacije za sporočanje, koristno uporabijo za zagotavljanje hitrih in priročnih storitev za stranke, medtem ko poglobljene in bolj prilagojene interakcije prihranijo za osebne ali telefonske pogovore. Navsezadnje je ključno, da strankam zagotovite celovito izkušnjo v vseh kanalih, ne glede na to, ali so ti digitalni ali "človeški".

5.  »Nimamo jasnega načrta ali strategije za izvajanje«

Pomanjkanje jasnega načrta ali strategije lahko predstavlja oviro pri izvajanju projektov digitalne preobrazbe. Pomembno je imeti dobro opredeljen načrt, ki vključuje cilje, roke in vire ter jasno razumevanje, kako bo digitalna preobrazba vplivala na organizacijo.

Eden od načinov za reševanje tega problema je temeljita ocena trenutnega stanja organizacije, vključno z njenimi procesi, tehnologijami in delovno silo. To lahko pomaga opredeliti področja, kjer bi digitalna preobrazba najbolj koristila, in zagotoviti podlago za pripravo načrta.

Drug način je, da v proces načrtovanja vključite ključne deležnike - zaposlene, stranke in poslovne partnerje. Na ta način lahko zagotovite sodelovanje in podporo načrtu ter pridobite dragocen vpogled v morebitni vpliv digitalne preobrazbe na organizacijo.

Pomembno je tudi, da imate jasen načrt, ki opisuje korake, potrebne za dosego ciljev, vključno s časovnim razporedom, viri in mejniki. Poleg tega je lahko pri zagotavljanju, da se načrt izvaja, kot je bilo načrtovano, ter da se pravočasno ugotovijo in obravnavajo morebitne težave, v pomoč tudi vzpostavljena struktura upravljanja.

6.  »Nimamo proračuna ali sredstev za projekt«

Proračunske omejitve so pogost izziv pri izvajanju projektov digitalne preobrazbe. Vendar pa se je ob tem potrebno zavedati, da digitalna preobrazba ni le enkraten strošek, temveč stalna naložba v prihodnjo rast in konkurenčnost vašega podjetja. Obstajajo pa tudi načini, kako kar najbolje izkoristiti razpoložljiva sredstva in še vedno doseči pomembne rezultate.

Eden od načinov za reševanje proračunskih omejitev je, da začnete z majhnimi sredstvi in jih povečate, ko bodo na voljo. Najprej izberete eno samo področje, kjer je digitalna preobrazba najbolj potrebna, in vsa razpoložljiva sredstva usmerite tja. Drug način je sprejemanje postopnega pristopa po principu razvoja minimalno sprejemljivega izdelka (MVP), ki ga na podlagi rezultatov lahko ponovite in razširite.

Razmislite lahko tudi o stroškovno učinkovitih rešitvah, kot so odprtokodne tehnologije, storitve v oblaku ali oddajanje določenih nalog zunanjim izvajalcem. Obrnite se na nas in pomagali vam bomo opredeliti področja poslovanja, ki bi jim digitalna preobrazba najbolj koristila, ter vam svetovali, kako jo izvesti. 

Pomembno je tudi, da razmislite o dolgoročnih koristih in donosnosti naložbe v digitalno preobrazbo, saj se lahko začetna naložba dolgoročno povrne z večjo učinkovitostjo, prihranki stroškov in novimi tokovi prihodkov.