Uspešna prenova enega izmed najpomembnejših zaposlitvenih portalov v Sloveniji

Decembra smo uspešno zaključili projekt prenove spletnega portala Zavoda RS za Zaposlovanje. Poleg osvežene grafične podobe so naši strokovnjaki v tesnem sodelovanju z naročnikom razvili tudi številne nove spletne aplikacije. Najpomembnejša in iskalcem zaposlitve najzanimivejša je prav gotovo storitev za napredno iskanje prostih delovnih mest v Sloveniji in EU/EGP.


Spletne strani Zavoda RS za zaposlovanje letno obišče preko milijon uporabnikov: brezposelnih in drugih iskalcev zaposlitve (mladih, starejših, tujcev in tistih, ki iščejo delo v tujini), delodajalcev (med drugim tudi tistih, ki zaposlujejo tujce ali iščejo kandidate v tujini), medijev, strokovnjakov in partnerjev na trgu dela. Od leta 2009, ko so bile spletne strani nazadnje posodobljene, so se razrasle v precej kompleksno, prepleteno in težko pregledno spletišče, ki z leti ni več dosegalo standardov sodobnih spletnih mest. Ena izmed glavnih pomanjkljivosti, ki so jo občutili uporabniki, je bila neprilagojenost za prikaz na različno velikih napravah. Zastarelost uporabniških vmesnikov pa je pred vedno večji izziv postavljala ne le končne uporabnike, temveč tudi same urednike spletišča.

Da bi svojim obiskovalcem ponudili boljšo uporabniško izkušnjo in s tem spodbudili zanimanje za spletne storitve tudi pri novih uporabnikih, se je ZRSZ odločil za projekt celovite vsebinske, oblikovne in tehnične prenove spletnih strani, pri katerem mu je s svojim znanjem in izkušnjami na pomoč priskočila Agenda Open Systems.

Novo spletno mesto www.ess.gov.si je bilo osnovano na odprtokodnem orodju za upravljanje vsebin spletnih strani TYPO3 CMS, za katerega ni potrebno plačevati licenčnine ali drugega nadomestila za uporabo. Omogoča številne prilagoditve in je enostaven za uporabo, kar omogoča urednikom hitrejše in učinkovitejše delo. Poleg izvedenih posodobitev grafične predloge so naši strokovnjaki v tesnem sodelovanju z naročnikom razvili tudi številne nove spletne aplikacije. Najpomembnejša in iskalcem zaposlitve najzanimivejša je prav gotovo storitev za napredno iskanje prostih delovnih mest v Sloveniji in EU/EGP (Enotnem gospodarskem prostoru).

Poleg tega pa velja omeniti tudi spletno aplikacijo za iskanje po dogodkih, programih in izobraževanjih, kjer lahko zainteresirani posamezniki poiščejo dogodke s področja razvoja kariere in iskanja zaposlitve v Sloveniji, se nanje prijavijo, dodatno pa lahko iščejo tudi med aktualnimi izobraževanji in programi spodbujanja zaposlovanja.

Glavna značilnost prenovljenih spletnih strani ZRSZ je usmerjenost k ciljnim skupinam uporabnikov: brezposelnim, drugim iskalcem zaposlitve, delodajalcem, partnerjem in medijem. Vsaki ciljni skupini je namenjen svoj sklop vsebin in rešitev, s pomočjo katerih jim je omogočen dostop do informacij in storitev, ki so zanje najzanimivejše.

Nove spletne strani ZRSZ so bile izdelane v smeri izpolnjevanja ključnih zahtev:

  • odzivno oblikovanje, prednostno prilagojeno pametnim telefonom,
  • pregledna in uporabnikom prilagojena struktura, optimizirano vnašanje vsebin, intuitivno in uporabniku prijazno navigacijo,
  • enostavnejša integracija različnih aplikativnih rešitev in funkcionalnosti,
  • upoštevanje zahtev glede spletne dostopnosti (WCAG 2.1, Zakono o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, Direktiva o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja) in zahtev glede enotnega digitalnega portala kot enotne vstopne točke (SDG).